De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Niet reanimeren, niet inlichten?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Niet reanimeren, niet inlichten?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Er is een kwalitatief afstudeeronderzoek uitgevoerd waarvan de hoofdvraag luidt:
"In hoeverre is het niet informeren door de arts aan de patiënt over het niet reanimeren/ niet beademen beleid op afdeling Cardiologie van Ziekenhuis Walcheren een probleem voor de verpleegkundigen?"

Uit de literatuurstudie kwam naar voren dat reanimeren een levensreddende handeling is in geval van een circulatie en/of ademstilstand. Een niet reanimeren/ niet beademen beleid (verder te noemen: NR/NB beleid) wordt ingesteld indien er sprake zal zijn van medisch zinloos handelen wanneer er wel wordt gereanimeerd/ beademd. De arts heeft de verplichting om de patiënt hierover te informeren, tenzij de patiënt geen informatie wil over de behandeling of tenzij er sprake is van therapeutische exceptie. Hiervan is sprake wanneer er kennelijk ernstig nadeel is voor de patiënt indien deze informatie wel wordt verstrekt. Verder kwam naar voren dat iedere patiënt het recht heeft om zijn dossier in te zien.

Om een antwoord te krijgen op de eerste twee deelvragen, is een literatuuronderzoek verricht. Om een antwoord te verkrijgen op deelvragen drie tot en met zeven, zijn interviews met vijf respondenten uitgevoerd. De respondenten waren verpleegkundigen van de afdeling Cardiologie van Ziekenhuis Walcheren. De respondenten zijn geselecteerd door middel van selecte, niet-gerichte selectie en zijn een doorsnede van afdeling Cardiologie. Voor de interviews is een topiclijst opgesteld, aan de hand van deze lijst zijn de vragen tijdens de interviews gesteld. De interviews zijn op rustige dagen, op de afdeling gehouden. Hierbij is gebruik gemaakt van een memorecorder. De sfeer tijdens de interviews kan worden gekenmerkt als 'open'. Soms was de vraagstelling half gesloten. De respondenten durfden wel goed uit te komen voor hun mening, dit doet vermoeden dat het onderwerp niet zo gevoelig ligt. Vervolgens zijn de interviews letterlijk uitgetypt.

De interviews zijn geanalyseerd met behulp van voorbereidende stappen en analysestappen. Deze stappen beschrijven Baarda, De Goede en Teunissen (2005). De analysestappen zijn zo objectief mogelijk uitgevoerd. Hierbij heeft de scriptiebegeleider meegekeken en feedback gegeven.

Er kwam naar voren dat de verpleegkundigen niet voldoende wisten wat er wettelijk is geregeld omtrent het wel of niet informeren door de arts aan de patiënt over het NR/NB beleid. De verpleegkundigen vonden het huidige beleid een slecht beleid. De verpleegkundigen vonden dat de patiënten goed moeten worden geïnformeerd en zouden graag zien dat de familie hierbij betrokken wordt. Een mogelijk hulpmiddel zou een folder op de afdeling zijn. Sommige verpleegkundigen hadden vervelende situaties meegemaakt, echter in probleemsituaties waren zij nooit gekomen. De verpleegkundigen werden door de arts niet betrokken bij de keuze om de patiënt niet in te lichten over het NR/NB beleid.

Enkele aanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek zijn: voorlichting geven aan (toekomstige) verpleegkundigen omtrent het informeren over het NR/NB beleid. De belangen van de betrokken partijen onderzoeken en onderzoeken of er verbeterpunten ingevoerd kunnen worden. Folders ontwikkelen. Kijken hoe de familie betrokken kan worden. Zowel de arts als de verpleegkundigen moeten open naar elkaar zijn voor een goede samenwerking.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
AfstudeerorganisatieZiekenhuis Walcheren, Vlissingen
Datum2009-02-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk