De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effecten van gezuiverd transportwater op hard fruit

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Effecten van gezuiverd transportwater op hard fruit

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Nadat appels van de boom zijn geplukt worden deze niet alleen direct geconsumeerd, maar wordt een groot deel opgeslagen in de daarvoor bestemde bewaarcellen. Tijdens het sorteren van hard fruit (in water storten, transporteren en sorteren) wordt gebruik gemaakt van circulerende waterstromen. Het transportwater raakt op deze manier vervuild door aanhangend vuil, van het fruit zelf maar ook door bijvoorbeeld de gebruikte fruitkisten.
VAM WaterTech heeft over de hele wereld waterzuiveringsinstallaties geplaatst, het grootste deel van deze installaties is in bedrijf in de aardappel-, groente- en fruitsector (AGF-sector). De specialisatie is daarbij het gebruikte proceswater geschikt maken voor hergebruik door het verwijderen van vervuiling. Mogelijk zijn er door het verwijderen van vuil ook andere bijkomende voordelen zoals het verlagen van de microbiologische activiteit. De onderzoeksvraag luidt dan vervolgens:

Wat is het verschil tussen gezuiverd transportwater enerzijds en ongezuiverd transportwater anderzijds en wat zijn de effecten hiervan op hard fruit (appels) na “behandeling” met dit gezuiverde transportwater met betrekking tot reductie van micro-organismen zoals bacteriën, Enterobacteriaceae en schimmels en de relatie tot de houdbaarheid, ten opzichte van een behandeling met ongezuiverd transportwater?

Deze onderzoeksvraag wordt beantwoord aan de hand van resultaten die zijn verkregen in een zelfgebouwde testopstelling, waarbij op een gecontroleerde maar kleinere schaal het natte sorteerproces is nagebootst. In deze opstelling zijn twee zuiveringstappen gecombineerd, uitvlokking van het transportwater en daarna is dit uitgevlokte proceswater geozoniseerd in combinatie met een UV- C behandeling.
Daarna zijn de behandelde appels onderzocht op de aanwezige microbiologische activiteit waaronder het aeroob kiemgetal 30°C, Enterobacteriaceae 37°C en schimmels. Naast deze onderzoeken is gekeken naar de houdbaarheid van de appels die getransporteerd zijn in diverse kwaliteiten proceswater.

Voor de totale zuivering in de testopstelling (vuil transportwater ten opzichte van geozoniseerd transportwater) is een afname gerealiseerd voor het kiemgetal met een factor 20, gemeten op de appels. In het transportwater is zelfs sprake van een afname met een factor 30 (niet significant). Voor de Enterobacteriaceae is een afname gerealiseerd van dezelfde grootte, alleen is deze afname niet significant (beperkte steekproef met veel variatie).
De houdbaarheid van het product hangt voornamelijk samen met de hoeveelheid aanwezige schimmels, hiervoor is een afname gerealiseerd met een factor 20 op de appels en een factor 30 in het transportwater. Het lijkt erop dat, deze afname in de testopstelling ook in de praktijk gerealiseerd kan worden, maar door het geringe aantal monsters dat genomen is in de praktijk kan dit niet met zekerheid vastgesteld worden.

Uit de resultaten van de houdbaarheidtesten blijkt dat een onbeschadigde appel getransporteerd in geozoniseerd water, in vergelijking met een appel getransporteerd in vuil transportwater, bijna 9 dagen langer zonder rottingsverschijnselen blijft (ten opzichte van 15,8 dagen na behandeling in vuil water), een toename van 55 procent. Voor een beschadigde appel (getransporteerd in geozoniseerd proceswater) neemt de houdbaarheid toe met 4,5 dagen ten opzichte van 8,8 dagen (in vuil water getransporteerd), een percentuele toename van 54 procent. Vertonen de onbeschadigde appels eenmaal rottingsverschijnselen dan duurt het gemiddeld 4 dagen langer bij geozoniseerd proceswater, ten opzichte van 26,4 dagen (in vuil water), voordat het oppervlak voor meer dan 25 procent rot is.

De kwaliteit van een appel, getransporteerd in gezuiverd proceswater neemt toe. Er wordt namelijk significant minder microbiologische activiteit aangetroffen op de appel en daardoor nemen de voedselveiligheid en houdbaarheid toe. De consument zal dit wellicht niet altijd merken of proeven, maar dit effect is wel van groot belang voor de supermarkten, verwerkers en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
PartnersVAM WaterTech bv
Datum2015-06-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk