De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Stoppen met roken, een verplichting?!

In hoeverre bieden de eerstelijns verloskundigen in Nederland begeleiding aan rokende zwangeren om hen te laten stoppen met roken?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Stoppen met roken, een verplichting?!

In hoeverre bieden de eerstelijns verloskundigen in Nederland begeleiding aan rokende zwangeren om hen te laten stoppen met roken?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding Eind 2014 verscheen een nieuwe Stoppen-Met-Roken richtlijn van het Trimbos-instituut in samenwerking met de KNOV en de NVOG. Deze nieuwe richtlijn is een anti-rookhandreiking voor de Verloskundige Samenwerkingsverbanden. Uit onderzoek van de Inspectie voor Gezondheidszorg bleek dat de begeleiding die verloskundigen geven niet altijd verloopt volgens de richtlijnen. Dit was aanleiding om onderzoek te doen naar de begeleiding die eerstelijns verloskundigen bieden aan rokende zwangeren en wat de motivatie van verloskundigen is achter deze begeleiding.

Methode Het onderzoek omvat een kwantitatief dwarsdoorsnedeonderzoek waarbij gebruik is gemaakt van een aselecte steekproef. Een digitale enquête met 25 vragen is opgesteld en verspreid onder 237 eerstelijns verloskundigen in Nederland. Na verzameling van de gegevens werden de resultaten geanalyseerd met behulp van het programma IBM SPSS Statistics 22.

Resultaten Aan dit onderzoek hebben 145 verloskundigen deelgenomen. Uit dit onderzoek is gebleken dat 91,0% van de onderzoekspopulatie beschikt over een standaardprocedure voor de begeleiding van de rokende zwangere. Van deze groep geeft 46,6% aan, zich niet volledig aan de procedure te houden. Alle verloskundigen inventariseren de rookstatus en 97,2% van de verloskundigen geeft altijd informatie over de gevolgen en risico’s van roken tijdens de zwangerschap. Van de verloskundigen komt 38,7% niet tijdens alle vervolgcontroles terug op het onderwerp ‘roken’. Wat betreft kennis, 95,8% van de verloskundigen vindt dat ze voldoende kennis heeft over het onderwerp ‘roken tijdens de zwangerschap’ om de rokende zwangere goed te kunnen begeleiden. Voor deze begeleiding vindt 71,1% dat ze over voldoende vaardigheden beschikt. Van de respondenten vindt 97,9% dat de rokende zwangere moet stoppen met roken en 86,6% ziet het als haar taak om dit te bewerkstelligen. De helft (54,5%) van de verloskundigen is bang dat, wanneer ze te veel ingaat op het aspect ‘roken’, dit de relatie met de zwangere aantast.

Discussie Aan dit onderzoek heeft slechts één verloskundige meegedaan die rookte, daarom kan in dit onderzoek niets gezegd worden over verloskundigen die roken. Een relatief hoog percentage van de respondenten vindt dat ze voldoende kennis en vaardigheden heeft om de rokende zwangere goed te begeleiden, het is echter de vraag of dit daadwerkelijk zo is, gezien het feit dat uit de literatuur blijkt dat de kennis en vaardigheden van verloskundigen niet optimaal zijn.

Conclusie Veel verloskundigen zien het als hun taak de rokende zwangere te laten stoppen met roken. Ondanks dat ze vinden dat ze over voldoende kennis en vaardigheden beschikken, voelt een groot deel zich ongemakkelijk wanneer ze telkens terug moet komen op het onderwerp ‘roken’ tijdens de zwangerschap. Verloskundigen willen meer inzicht in verslavingsgedrag en meer leren om emotionele motiverende begeleiding te geven.

Aanbevelingen Voor de opleiding en het werkveld wordt aanbevolen om de verloskundigen (in opleiding) te scholen op het gebied van verslaving en verslavingsgedrag en hen (meer) te trainen in motiverende gespreksvoering en coaching. Meer onderzoek kan gedaan worden naar de mate waarin verloskundigen daadwerkelijk over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om de rokende zwangere te begeleiden. Ook wordt aanbevolen om te onderzoeken hoe rokende zwangere vrouwen in Nederland de begeleiding door de verloskundige ervaren.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Sociaal
PartnersHZ University of Applied Sciences, Vlissingen
Datum2015-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk