De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Psychiatrische stoornissen in de AGZ

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Psychiatrische stoornissen in de AGZ

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

AANLEIDING. Psychiatrische stoornissen zijn afwijkende emoties, gedachten of een afwijkend gedragspatroon en worden gekenmerkt door een storing in het functioneren. Psychiatrische stoornissen zijn geobserveerd bij 30% tot 60% van de opgenomen patiënten in een algemeen ziekenhuis. Volgens de literatuur voelen verpleegkundigen zich onvoldoende bekwaam in het verplegen van patiënten met een psychiatrische stoornis. Dit is ongewenst binnen de Nederlandse gezondheidszorg en daarom is het doel van dit onderzoek: inzicht krijgen in de ervaringen van verpleegkundigen m.b.t. het verplegen van kinderen met een psychiatrische stoornis in een algemeen ziekenhuis.
METHODE. Er is kwalitatief onderzoek verricht d.m.v. semigestructureerde interviews. Vijf kinderverpleegkundigen, werkzaam in een algemeen ziekenhuis op een kinderafdeling, zijn geïnterviewd waarbij er gebruik is gemaakt van een topiclijst. De data-analyse is aan de hand van stappen uitgevoerd: uiteenrafelen, termen evalueren, fragmenten coderen, groeperen, hiërarchie aanbrengen, axiaal coderen, structuur aanbrengen d.m.v. een code boom en het gevonden model in verband brengen met de doelstelling.
RESULTATEN. M.b.t. de visie op het verplegen van kinderen met een psychiatrische stoornis werd er aangegeven door de verpleegkundigen deze zorg als boeiend te ervaren. Daarnaast vinden zij het belangrijk om patiëntgericht en met een open houding te werken. Desondanks gaven ze aan dat zij een kinderafdeling geen geschikte plek vinden voor een kind met een psychiatrische stoornis. Wat betreft de bekwaamheid van de verpleegkundigen kwam er uit de interviews naar voren dat er tijdens de opleiding tot (kinder)verpleegkundige weinig aandacht besteed wordt aan psychiatrische stoornissen. Verpleegkundigen gaven aan het prettig te vinden om zaken omtrent psychiatrische stoornissen met collega’s te bespreken en dat zij de samenwerking met de pedagogisch medewerkers als prettig ervaren. Tevens gaven de verpleegkundigen aan dat de tijdsdruk groter wordt bij de opname van een kind met een psychiatrische stoornis, omdat deze doorgaans meer aandacht nodig heeft.
DISCUSSIE. Ondanks dat het genezen van de psychiatrische stoornis van een kind niet de taak en niet tot de mogelijkheden van de verpleegkundigen behoort, is dit wel waar zij naar streven. Dit in tegenstelling tot de literatuur waarin wordt beweerd dat verpleegkundigen de begeleiding van psychiatrische patiënten niet als hun rol zien. Hoewel de verpleegkundigen aangaven altijd een open houding aan te nemen en patiëntgericht te werken, zeiden zij tegelijkertijd de prioriteit vooral bij het somatische aspect van de zorg te leggen, omdat zij zich hierbij zekerder en meer bekwaam voelen. Deze tegenstrijdigheid wijst erop dat de holistische mensvisie in het geval van het verplegen van patiënten met een psychiatrische stoornis niet of niet volledig wordt toegepast.
CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat verpleegkundigen zichzelf niet bekwaam genoeg voelen en de kinderafdeling niet geschikt vinden voor het verplegen van kinderen met een psychiatrische stoornis. Ondanks de druk die zij hierdoor ervaren, vinden de verpleegkundige deze zorg alsnog boeiend en proberen zij zoveel mogelijk van elkaar te leren. Op basis van dit onderzoek worden er aanbevelingen gegeven m.b.t. scholing en evaluatie in de praktijk, het meer inbedden van het onderdeel psychiatrie in de opleiding tot (kinder)verpleegkundige en daarnaast het uitvoeren van (kwantitatief) vervolgonderzoek.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersHZ University of Applied Sciences, Vlissinge
Datum2014-06-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk