De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek ter verbetering van de weerbaarheid van de agent met behulp van geestelijke zorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een onderzoek ter verbetering van de weerbaarheid van de agent met behulp van geestelijke zorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Nederlandse politie staat voor een ingrijpende reorganisatie. Dit rapport is geschreven voor advies in de oude structuur en organisatie van de Regiopolitie Zeeland, maar is ook goed inpasbaar in het inrichtingsplan van de nieuwe organisatie, de Nationale Politie, Hierin zal professionele weerbaarheid en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers een steeds grotere rol gaan spelen. De medewerkers zijn immers het grootste kapitaal in organisaties.
Ten behoeve van dit adviesrapport is onderzocht of geestelijke verzorging een positieve rol zou kunnen spelen bij de weerbaarheid, begeleiding en opvang van de medewerkers, welke veelal blootgesteld worden aan ingrijpende, emotionele en schokkende gebeurtenissen.
Na een inleidende impressie van de structuur van de politieorganisatie en de inrichting van begeleiding en opvang, wordt uitgebreid stilgestaan bij aard en omvang van de werkzaamheden van de politiemedewerker.
In het theoretisch kader wordt stilgestaan bij mentale en morele weerbaarheid in relatie tot verharding van de maatschappij en wordt een beschrijving van geestelijke verzorging vanuit de literatuur gegeven.
Om de vraag te beantwoorden of geestelijke verzorging een bijdrage zou kunnen vormen ter versterking van de weerbaarheid heeft benchmarking plaatsgevonden bij 2 korpsen die er ervaringen mee hebben. Bij het korps Friesland is een grote rol weggelegd voor de door de dienst aangestelde geestelijke verzorger. Tevens is er ook bij Defensie onderzocht hoe zij met geestelijke zorg omgaan.
Om te onderzoeken of er behoefte is aan geestelijke verzorging is er een enquête gehouden onder de medewerkers. De respons was groot, ruim 25 %. Hieruit kwam naar voren dat de opvang na een schokkende gebeurtenis voornamelijk wordt verzorgd door het Bedrijfsopvangteam (BOT). De leidinggevenden spelen hierin een duidelijk kleinere rol. Ondanks het feit dat geestelijke zorg zeker een bijdrage kan leveren aan de weerbaarheid van de politiemedewerkers en dat de behoefte aan geestelijke zorg bij de politie Zeeland zeker aanwezig is, wordt in deze vorm van zorg niet voorzien.
Ter afronding van het adviesrapport is er een implementatieplan opgesteld voor de diverse aanbevelingen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingHBO-ICT
AfdelingAcademie voor Economie & Management
Domein Technology, Water & Environment
PartnersPolitie Zeeland, Middelburg
Datum2013-07-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk