De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenwerken in de zorg

de betrokkenheid van mantelzorgers in de thuiszorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenwerken in de zorg

de betrokkenheid van mantelzorgers in de thuiszorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

AANLEIDING: Vanaf januari 2015 is in Nederland de langdurige zorg op een vernieuwende manier georganiseerd. Naar aanleiding van de verschuiving in de organisatie van de zorg zullen de wijkverpleging en de mantelzorger een centrale rol krijgen binnen de zorg aan zorgvragers. Het is van belang dat er een goede samenwerking is om de zorg te optimaliseren. Binnen de organisatie Zorgstroom is in 2013 een onderzoek gedaan naar deze samenwerking en in juni 2014 is de medewerkers een training ‘optimaliseren inzet netwerk’ aangeboden. In dit onderzoek wordt onderzocht of het betrekken van de mantelzorger in de zorg door verpleegkundigen en verzorgenden binnen de extramurale teams van Zorgstroom de afgelopen twee jaar is veranderd. METHODE: Een kwantitatief onderzoek is uitgevoerd met behulp van een enquête. Via ThesisTools is de enquête verstuurd naar de voorzitters van alle extramurale teams binnen Zorgstroom. De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt en geanalyseerd met behulp van het softwareprogramma Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). RESULTATEN: Van de 357 uitgezette vragenlijsten zijn er in totaal 112 ingevuld, dit komt neer op een respons van 31,3%. Hiervan is elke functiegroep binnen Zorgstroom representatief vertegenwoordigd. De mate van samenwerking blijkt op de bevraagde aspecten te verschillen, vooral het betrekken van de mantelzorger bij het invullen van het zorgleefplan wordt in mindere mate gedaan. In vergelijking met 2013 is de samenwerking verbeterd en de training heeft een positief effect gehad op de samenwerking. Binnen Zorgstroom blijkt veel aandacht te zijn voor het ondersteunen van de zorgvrager, waarbij een verbetering is te zien in vergelijking met 2013 en na het volgen van de training. De mate van faciliteren is de afgelopen twee jaar gelijk gebleven en de getrainde zorgverleners blijken minder aandacht te hebben voor het faciliteren dan de ongetrainde zorgverleners. Het afstemmen blijkt de afgelopen twee jaar verbeterd en de training heeft een positief effect gehad op de mate van afstemming. De getrainde respondenten hebben meer aandacht voor beschrijven van het aandeel van de mantelzorger in het zorgleefplan dan de ongetrainde respondenten. Een kwart van de zorgverleners weet niet wat een ecogram en formulier belastbaarheidsscorelijst is en weinig zorgverleners maken er gebruik van. DISCUSSIE: Ter discussie kan worden gesteld of in de training te weinig aandacht is besteed aan het faciliteren en wat de reden is dat de training een averechts effect lijkt te hebben gehad op het gebruik van het ecogram en formulier belastbaarheidsscorelijst. De respons en Cronbach's Alpha (0,914) hebben een positieve invloed op de generaliseerbaarheid en betrouwbaarheid van het onderzoek. Het verschil in het aantal teams binnen huidig onderzoek en het onderzoek uit 2013 en het aantal getrainde en ongetrainde respondenten kunnen de vergelijkingen vertekenen. CONCLUSIE: Geconcludeerd kan worden dat het samenwerken, ondersteunen en afstemmen verbeterd is en de training op deze aspecten een positieve invloed had. De mate van het faciliteren is de afgelopen twee jaar gelijk gebleven en de training heeft de mate van faciliteren verminderd. De getrainde zorgverleners hebben meer aandacht voor de rapportage in het zorgleefplan. Tot slot blijkt weinig gebruik te worden gemaakt van het ecogram en formulier belastbaarheidsscorelijst. AANBEVELINGEN: Zorgstroom wordt aanbevolen de training aan alle ongetrainde medewerkers aan te bieden. Opleidingen worden aanbevolen om aandacht te besteden aan het belang van het betrekken van mantelzorgers in de zorg. Onderzoek kan gedaan worden om te onderzoeken waarom mantelzorgers in mindere mate worden betrokken bij het invullen van het zorgleefplan en wat de reden is dat weinig gebruik wordt gemaakt van het ecogram en formulier belastbaarheidsscorelijst.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersZorgstroom
Datum2015-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk