De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leefstijl in balans

Kwantitatief onderzoek naar de visies en opvattingen van de patiënten en medewerkers binnen PMC in Balans omtrent een leefstijlaanbod

Leefstijl in balans

Kwantitatief onderzoek naar de visies en opvattingen van de patiënten en medewerkers binnen PMC in Balans omtrent een leefstijlaanbod

Samenvatting

In deze rapportage is een onderzoek opgesteld en uitgevoerd naar de visies en opvattingen van medewerkers en patiënten van PMC in Balans omtrent de invulling van een leefstijlaanbod. De aanleiding voor het onderzoek is de nieuwsgierigheid vanuit de organisatie naar het aanbod leefstijl. De trend in de maatschappij is leidend voor de nieuwsgierigheid. Gezonde leefstijl is een steeds belangrijker item in de maatschappij (Sonnevelt, 2019). De probleemstelling bij de aanleiding is het feit dat PMC in Balans momenteel geen aanbod heeft waardoor het vrij onbekend is. Er is niet bekend in welke vorm de medewerkers en patiënten de invulling van het leefstijlaanbod voor zich zien. Dit wordt onderzocht in het onderzoek.

De hoofdvraag binnen het onderzoek luidt:
“Wat zijn de visies en opvattingen ten aanzien van het toekomstig programma leefstijlcoaching van de medewerkers en patiënten binnen PMC in Balans?”

Aan de hoofdvraag zijn verschillende deelvragen gekoppeld om antwoord te kunnen geven. De deelvragen zijn opgedeeld in de doelen, activiteiten, begeleiding en omgeving van het leefstijlaanbod. Dit op basis van de werkzame elementen van een leefstijlprogramma (kenniscentrum sport & bewegen, 2018). Om de visies en opvattingen van de medewerkers en patiënten in kaart te brengen is er een kwantitatieve enquête uitgezet. De enquête is gebaseerd op een theoretisch kader waaruit een operationaliseringstabel is ontwikkeld. Het onderzoek betreft een selecte steekproef door het kaderen van doelgroepen. Alle medewerkers en alleen de specifieke doelgroepen zijn betrokken in het onderzoek (N=83). De belangrijkste resultaten uit het onderzoek zijn per deelvraag opgedeeld. Omtrent de doelen vinden de respondenten alle doelen ‘belangrijk’. Er zit wel verschil in score. Zo vinden zij kwaliteit van leven, lichaamsfuncties en dagelijks functioneren het belangrijkst. Bij de concrete activiteiten vinden zij het belang van activiteiten bij bewegen, roken, kwaliteit van leven en ontspanning het belangrijkst. Concreet gezien ‘conditietraining’, ‘aanleren van ontspanningsoefeningen en ‘voortgang meten’. Bij begeleiding vinden de respondenten intrinsieke motivatie het belangrijkst. Dit moet gestimuleerd worden door de drie psychologische basisbehoeften; competentie, autonomie en verbondenheid (Kilpatrick, 2002). Competentie vinden de respondenten het belangrijkst. Het krijgen van een beloning vinden zij onbelangrijk. Binnen de omgeving van een leefstijlaanbod is er een tweesplitsing tussen sociale en fysieke omgeving. Binnen de sociale omgeving vinden de respondenten de stimulerende thuissituatie het belangrijkst. Binnen de fysieke omgeving is zowel de veiligheid als de locatie vanaf de woonplaats van de deelnemers belangrijk. Geconcludeerd kan worden dat zij een compleet leefstijlaanbod willen, met als doel de gehele leefstijl, waarbij de begeleiding gericht is op intrinsieke motivatie en de sociale omgeving betrokken wordt binnen een veilige omgeving. De verschillen tussen de medewerkers en de patiënten zijn in kaart gebracht d.m.v. significante verschillen uit te lichten.
Het onderzoek is niet volledig gemeten op betrouwbaarheid vanwege een te kort aan stellingen binnen de dimensies. Dit komt door de vele gemeten onderdelen waardoor de enquête erg groot zou zijn. Er is wel een groot aantal respondenten (N=83) waardoor de verschillen tussen de groepen duidelijk in kaart is gebracht. Vanwege tijdsdruk is het onderzoek klein gehouden. Er liggen kansen voor vervolgonderzoeken zoals het meten van effectiviteit van het aanbod of het in kaart brengen van de visies en opvattingen omtrent de randzaken van een aanbod zoals financiën en tijdsduur.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSportkunde
AfdelingDomein Business, Vitality & Hospitality
PartnerPCM In Balans, Oost-Souburg
Datum2021-05-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk