De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

L'amour des moules

een imago- en identiteitsonderzoek naar Zeeuwse mosselen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

L'amour des moules

een imago- en identiteitsonderzoek naar Zeeuwse mosselen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het Mosselkantoor is de afdeling mosselzaken van het Productschap Vis, fungeert als koepelorganisatie voor de mosselsector en heeft een belangrijke rol in het behartigen van het collectief sectorbelang op het gebied van voedselkwaliteit, Mosselveiling en promotie. Met dit onderzoek is in kaart gebracht wat de identiteit is van Zeeuwse mosselen, vastgesteld door het Mosselkantoor en de mosselsector. Daarnaast is het imago van Zeeuwse mosselen onder chef-koks, werkzaam bij restaurants in Nederland, in kaart gebracht. Uit dit onderzoek is een communicatiestrategie voortgekomen die bij een mogelijk verschil het imago kan laten overeenkomen met de gewenste identiteit van Zeeuwse mosselen.

De afdeling marketing en promotie van het Mosselkantoor heeft uit het marktonderzoek van TNS NIPO (Tijd voor innovatie en inspiratie! Van volume naar toegevoegde waarde, 2009), geconstateerd dat er nog veel restaurants in Nederland zijn die geen Zeeuwse mosselen serveren. Daarnaast wordt er weinig gevarieerd met Zeeuwse mosselen terwijl er wel ontzettend veel variatiemogelijkheden zijn. Aangezien chef-koks over het algemeen het gezicht en het aanspreekpunt zijn van restaurants en ze daarnaast ook de producten die geserveerd worden inkopen, zijn zij de doelgroep van dit onderzoek.

De centrale vraag in het onderzoek is:

'Met welke communicatiestrategie kan het Mosselkantoor het imago van
Zeeuwse mosselen onder chef-koks, werkzaam bij restaurants in Nederland, bij een mogelijk verschil laten overeenkomen met de gewenste identiteit?'

De centrale vraag is beantwoord door middel van desk- en fieldresearch. In het praktijkonderzoek is gekeken wat de identiteit en het imago is van Zeeuwse mosselen. In dit onderzoek is zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek toegepast. De resultaten zijn aan de hand van de gap-analyse van Van der Grinten (2010) verwerkt.

Uit het onderzoek is gebleken dat er een 'gap' is tussen de gewenste identiteit van Zeeuwse mosselen en het imago van Zeeuwse mosselen onder chef-koks:
• Chef-koks zijn vrijwel niet bekend met de campagne 'Zeeuwse mosselen kunnen altijd' en geven aan het product meer te willen beleven.
• De chef-koks vinden Zeeuwse mosselen een echt seizoensproduct en zijn vrijwel allemaal van mening dat Zeeuwse mosselen niet hele jaar door geserveerd moeten worden.
• Een opvallend resultaat uit het onderzoek is dat ondanks de chef-koks aangeven dat er vele variaties mogelijk zijn met Zeeuwse mosselen, ze toch voornamelijk gebruik maken van traditionele bereidingen.
• De visuele aantrekkelijkheid van Zeeuwse mosselen verschilt onder de respondenten. De ene respondent vindt ze erg aantrekkelijk en bij de ander schrikt de schelp af. Voornamelijk in het Noorden van Nederland wordt er gemerkt dat de mosselschelp afschrikt.

Vanuit de resultaten van de desk- en fieldresearch zijn een aantal aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen zijn allen gericht op een communicatiestrategie. Het Mosselkantoor heeft een aantal gemeenschappelijke vertrekpunten opgesteld voor de campagne, maar daarmee wordt op dit moment niet genoeg ingespeeld op beleving. Daarnaast dient de communicatie beter worden afgestemd op de doelgroep, zodat deze zich meer aangesproken voelt. De aanbevelingen die zijn voortgekomen uit dit onderzoek zijn: demo's, proeverijen en workshops, promotiemateriaal, mosselfestival, bezoek aan Yerseke en een samenwerking met horecaopleidingen in Nederland.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommunicatie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
Domein Business, Vitality & Hospitality
PartnerMosselkantoor, Productschap Vis
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk