De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Actieve vrijetijdsbesteding op het strand door jongvolwassenen

Actieve vrijetijdsbesteding op het strand door jongvolwassenen

Samenvatting

The Strand is een strandrecreatiebedrijf wat diverse activiteiten aanbiedt op het strand, in het water en in de duinen bij Noordwijk. Deze strandactiviteiten worden voor diverse doelgroepen georganiseerd; jongvolwassenen, bedrijven en gezinnen. Dit onderzoek richt zich op de doelgroep jongvolwassenen. De aanleiding van het onderzoek is de vraag van The Strand of de veranderende recreatiemarkt ook van invloed is op de motivatie en belemmeringen die jongvolwassenen ervaren om deel te nemen aan strandactiviteiten. Doelstelling van het onderzoek is het meten van de motivatie en belemmeringen van jongvolwassenen. Hierbij richt het onderzoek zich op sportieve strandactiviteiten. De centrale onderzoeksvraag luidt daarom: “Op welke wijze kunnen strandactiviteiten een bijdrage leveren aan de actieve vrijetijdsbesteding van jongvolwassenen in Nederland?”

Uit het ASE model (Deen, Sturm, & Hoyng, 2011) blijkt dat er diverse factoren zijn die invloed uit oefenen op het uiteindelijke gedrag van jongvolwassenen. In dit onderzoek wordt gekeken naar welke invloeden jongvolwassenen ervaren, die motiveren of demotiveren om mee te doen met strandactiviteiten.
De leeftijdsafbakening voor jongvolwassen in dit onderzoek is 18 t/m 36 jaar. Dit is gelijk aan het onderzoek van de Brusselse universiteit over jongvolwassenen (Smits, 2005) en zoals onderzoeker Erikson het heeft omschreven in literatuur over levensfasen en ontwikkelingsfasen van de mens (Erikson, 1977). De definitie van sportieve recreatie is “Actief, ongedwongen bewegen gericht op plezier en voldoening van het bewegen zelf.” (Buisman & Wiel, 2010). Strandactiviteiten worden gedefinieerd als activiteiten die op en rond het strand plaats vinden.

De begrippen zijn vertaald naar vragen die aan de jongvolwassenen worden gesteld door middel van een kwantitatieve vragenlijst en kwalitatieve interviews. Er is bij tien respondenten een interview afgenomen ter ondersteuning en verdieping van de enquête uitkomsten. 396 respondenten hebben de online enquête ingevuld.

Uit de resultaten blijkt dat de jongvolwassenen verschillende motieven hebben om deel te nemen aan strandactiviteiten. Deze motieven komen na onderzoek niet overeen met de motieven die ze bij andere sportactiviteiten hebben. De motieven om naar het strand te gaan zijn met name de gezelligheid en ontspanning. Ook deelname aan strandactiviteiten hebben als doel gezelligheid. Niet zoals bij reguliere sporten waarbij lichaamsbeweging/gezondheid het belangrijkste is.
Er is echter wel een groot verschil in de activiteiten die jongvolwassenen willen doen. Zo is de populairste activiteit die de jongvolwassenen (24%) nogmaals willen doen Beachvolleybal. Terwijl er ook een groep is die wil blow karten en golfsurfen. Echter als conclusie kan gesteld worden dat bij alle activiteiten de gezelligheid centraal moet staan. Daarbij is het ook voor het merendeel van de respondenten van belang dat er een uitdaging in de activiteit zit. Dit kan zowel door comparatief verband als door het soort activiteit.

Vanuit deze conclusie is de voornaamste aanbeveling: richten op de gezelligheid tijdens activiteiten waarbij ontspanning centraal staat. Dit is mogelijk tijdens de activiteiten maar des te meer bij complete arrangementen in combinatie met eten en drinken.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSport- & Bewegingseducatie
AfdelingDomein Economie
Academie voor Economie & Management
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk