De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Borging van het assemblageproces

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Borging van het assemblageproces

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Bij Timesavers int in Goes is het beschikbare inzicht in de assemblage niet toereikend om de assemblage effectief aan te kunnen sturen. Met deze reden is er gevraagd om een tool te ontwerpen waarmee het inzicht in de assemblage verbeterd kan worden.
Dit onderzoek leidt tot de volgende onderzoeksvraag:
 Op welke manier kunnen de voortgang en bestede mancapaciteit van de assemblage goed bewaakt en inzichtelijk gemaakt worden voor alle partijen die hier behoefte aan hebben.
In de huidige situatie wordt de assemblage aangestuurd door veel gegevens handmatig te analyseren, en te kijken naar de voortgang van de machines door hier rond te lopen. De klokdata in het systeem is vaak niet correct, en de analyses kosten veel tijd. Men wil in de toekomst correcte klokdata om de assemblage effectief aan te kunnen sturen, en deze data effectief kunnen analyseren.
In de huidige situatie wordt er bij Timesavers maar 1 KPI gebruikt. Deze KPI houdt in dat er maandelijks gemeten een leverperformance van 90% moet worden behaald.
Om te bepalen hoe de nieuwe tool er in de nieuwe situatie uit moet zien zijn een aantal interviews gehouden, en is er een analyse gemaakt van bestaande problemen. Aan de hand hiervan is het plan van eisen opgesteld. In dit plan van eisen staat uitgewerkt waaraan de tool moet voldoen. Hoewel de verschillende medewerkers niet exact dezelfde informatie hebben gevraagd zal er toch maar 1 tool komen. De informatievraag is namelijk niet van alle partijen intensief, hierdoor hebben een aantal partijen geen behoefte aan een persoonlijk dashboard. Wanneer er maar weinig op het dashboard gekeken wordt zal dit via een niet volledig persoonlijk geoptimaliseerd dashboard kunnen. Het ontworpen dashboard is gericht op het hoofd logistiek en hoofd v/d assemblage. Zij hebben het meeste behoefte aan de informatie.
In de nieuwe situatie zal er een nieuwe methode van klokken moeten komen, in plaats van dat er geklokt wordt per machine zal dit gedaan moeten worden per productiestap. De klokbonnen zullen niet meer in een map voor de computer liggen, maar digitaal worden aangeleverd via de computer, dit gebeurt volgens hetzelfde systeem als bij de plaatwerkerij.
Inzicht zal kunnen worden verworven via de nieuwe tool, met als grootste verandering het dashboard met hierop de Gantt chart, het meldingenoverzicht, het employee overview en het overzicht van de capaciteitsplanning. Verdere onderdelen van deze tool zijn het employee overview en het overzicht recente vertragingen.
Als laatste zal er nog een KPI voor Timesavers moeten ontworpen waarin de minimum Yield wordt gemeten. Aan deze KPI zal een waarde gekoppeld moeten worden wanneer de exacte tijdsbestedingen per productiestap bekend zijn.
De implementatie zal stapsgewijs gebeuren, de verschillende onderdelen van de tool zullen per stuk uitgewerkt worden, en direct na uitwerking beoordeeld en verspreid worden. Wanneer de tool volledig functioneel is zal de KPI in gebruik worden genomen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingLogistics Engineering
AfdelingDe Ruyter Academie
PartnersTimesavers
Datum2015-07-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk