De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Seaside Nature Park

een zoektocht naar haalbare vernieuwing

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Seaside Nature Park

een zoektocht naar haalbare vernieuwing

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van de cursus Afstuderen, welke deel uitmaakt van de 4-jarige HBO opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme. Het onderzoek is gedaan in opdracht van het bedrijf 'Seaside Nature Park', een toeristisch ingestelde organisatie in het zuiden van Sint Maarten. Dit natuurpark biedt, naast een aantal kleinschalige activiteiten, paardrijd tours voor toeristen aan. De organisatie hiervan neemt echter zo veel tijd in beslag dat er geen mogelijkheden overblijven voor het onderzoeken, plannen en implementeren van eventueel nieuw aan te bieden activiteiten. Daarom zou het bedrijf graag de mogelijkheden voor het uitbreiden van haar activiteitenaanbod onderzocht zien.

De onderzoeker heeft inzicht verkregen in wat de mogelijkheden voor 'Seaside Nature Park' zijn om ecologisch verantwoorde activiteiten, aansluitend op de marktwensen van de doelgroep, toe te voegen aan haar huidige aanbod. De onderzoeker heeft ten eerste theorie verzameld relevant aan het onderwerp. Daarna is er kwantitatief onderzoek verricht in de vorm van een enquête om er achter te komen tot welke typen de bezoekers van Sint Maarten gesegmenteerd kunnen worden. Met behulp van diezelfde enquête is vervolgens vastgesteld welke ecologische activiteiten aansluiten op de behoefte van betreffende typen. Door het doen van kwalitatief onderzoek in de vorm van een 'case study' onderverdeeld in 'desk research', participerende observatie en een diepte-interview is er dieper ingegaan op de haalbaarheid en toepasbaarheid van de activiteiten op het park.

De huidige bezoekers zijn te verdelen in de natuurliefhebbers, gezelligheidszoekers en sportliefhebbers.
Er kan worden geconcludeerd dat 'Seaside Nature Park' zich vooral op de natuurliefhebber dient te focussen en dat er in de behoefte van deze groep kan worden voorzien door de eigenschappen van het natuurpark meer te benutten. Qua activiteiten wil de natuurliefhebber het liefst uitkijkpunten bezoeken, rust en stilte ervaren, zonnen en zwemmen. Dit valt samen met de theorie welke zegt dat de vraag naar activiteiten in de natuur groeit op de huidige markt. De omgeving van het park biedt kansen tot ontwikkeling van de activiteiten waar marktvraag naar is. Wel wijzen de resultaten van het kwalitatieve onderzoek uit dat er aspecten zijn waar rekening mee gehouden moet worden om de uitvoering haalbaar te maken. Zo moeten de lokale regelgeving, wetgeving, natuurbeheer, strand beheer, de sociale en ecologische waardes van het park in acht genomen worden bij het introduceren van de activiteit. Hierdoor wordt de haalbaarheid gewaarborgd.
De aanbeveling is een concept waarin de verschillende aspecten van het park waar vraag naar is worden gecombineerd in een ecologische bundel. Dit concept is aan te bieden als activiteit welke aansluit op de behoefte van vooral de natuurliefhebbers. Tevens valt dit concept harmonieus samen met activiteiten die al plaatsvinden in het park.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVitaliteitsmanagement & Toerisme
AfdelingScaldis Academy
PartnersSeaside Nature Park, St. Maarten
Datum2013-08-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk