De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Voorkomen is beter dan genezen

risicosignalering bij ouderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Voorkomen is beter dan genezen

risicosignalering bij ouderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het landelijke kwaliteitskader 'Verantwoorde zorg' bevat zaken waar een zorgorganisatie aan moet voldoen. Preventie is een onderdeel hiervan. Er zijn meetinstrumenten ontwikkeld om bepaalde risico's te signaleren bij een zorgvrager (Stuurgroep kwaliteitskader VV&T, 2010). Het signaleren van risico's wordt gedaan in het kader van de Normen Verantwoorde Zorg.
Er bleek bij medewerkers en cliënten van Werkt voor Ouderen onduidelijkheid te bestaan over de zes risicosignaleringslijsten die gebruikt worden binnen de zorgorganisatie. Ook is er een nieuw instrument ontwikkeld door Actiz en V&VN om risico's te signaleren. Dit zijn de twee redenen geweest voor het onderzoek.
De centrale onderzoeksvragen zijn:
- Wat vinden medewerkers van Werkt voor Ouderen (locatie Gouwe Tuyn en Nieuw Bachtenpoorte, extramurale zorg) van de bestaande risicosignaleringslijsten qua relevantie en helderheid?
- Wat vinden medewerkers van Werkt voor Ouderen (locatie Gouwe Tuyn en Nieuw Bachtenpoorte, extramurale zorg) van het instrument van Actiz en V&VN qua helderheid?

Bij elke vraagstelling van de zes risicosignaleringslijsten is er aan de tien respondenten gevraagd om de mate van helderheid en relevantie uit te drukken in een cijfer. Er was ruimte om opmerkingen/aanvullingen te geven. Bij het instrument van Actiz en V&VN is er een cijfer gevraagd voor de mate van helderheid en gevraagd naar de voor- en de nadelen ten opzichte van de risicosignaleringslijsten die nu gebruikt worden.

De risicosignaleringslijst over vallen is relevant bevonden, maar de samenhang bij een aantal vragen is onduidelijk. Het schema met antwoordmogelijkheden is onoverzichtelijk. Bij de risicosignaleringslijst over medicatie is het onduidelijk welke verantwoordelijkheid de zorgmedewerker, de cliënt, de huisarts en de apotheek heeft. Van de risicosignaleringslijst incontinentie worden een aantal vragen niet duidelijk bevonden, de samenhang tussen de vraag en incontinentie wordt niet begrepen. De risicosignaleringslijsten over ondervoeding/ overgewicht, depressie en huidletsel worden helder en relevant bevonden. Over het instrument van Actiz en V&VN zijn de meeste respondenten positief. Het nadeel dat gezien wordt t.o.v. de lijsten die nu gebruikt worden is het verwerken, hoe dit gedaan moet worden.

Uit dit onderzoek en uit de literatuur blijkt dat preventie belangrijk gevonden wordt, dat het verwerken van de risicosignaleringslijsten een aandachtspunt is en dat verzorgenden vaak 'doeners' zijn en de achtergronden van de risicosignaleringslijsten mogelijk niet kennen.

De conclusie van het onderzoek is dat het merendeel van de vragen van het nu gebruikte instrument helder en relevant bevonden wordt. Uit de gemaakte opmerkingen blijkt dat er een kennistekort bestaat bij verzorgenden over de signaleringslijsten en de verwerking van de uitslagen van de lijsten. Het merendeel van de respondenten vind het meetinstrument van Actiz en V&VN duidelijker en overzichtelijker dan het instrument wat nu gebruikt wordt. Er zijn wel een aantal mogelijke nadelen beschreven die onderzocht kunnen worden voordat het instrument mogelijk geïmplementeerd wordt. Het wordt aanbevolen om de zes risico- signaleringslijsten te bespreken met de verzorgenden van de intramurale en extramurale zorg van Werkt voor Ouderen zodat de achtergronden en de vraagstellingen duidelijker worden. Ook kunnen beleidsmedewerkers onderzoeken of en hoe het meetinstrument van Actiz en V&VN gebruikt kan gaan worden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersWerkt voor Ouderen, Oost-Souburg
Datum2012-06-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk