De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen staan we sterk?! : huisartsenpost & spoedeisende hulp: Mening ven verpleegkundigen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samen staan we sterk?! : huisartsenpost & spoedeisende hulp: Mening ven verpleegkundigen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Recente ontwikkelingen, zowel landelijk als regionaal, binnen de spoedzorg hebben discussie doen opwaaien over samenwerking van huisartsenposten en de spoedeisende hulp. De huidige werksituatie en de toekomstplannen van de SHZ, Stichting Huisartsendienstenstructuur Zeeland, en de spoedeisende hulp in Goes en Vlissingen vormen samen de aanleiding van dit onderzoek. Enerzijds wordt uitgekeken naar nieuwe definitieve locaties voor spoedeisende hulpverlening en anderzijds naar een kwalitatieve en effectieve verandering binnen de Zeeuwse spoedzorg. Landelijk is veel onderzoek verricht naar toekomstvisies en mogelijke organisatievormen. De verpleegkundige expertise wordt veelal niet benoemd. Wat zijn de meningen, ideeën en opvattingen van medisch centralisten/doktersassistenten en SEH verpleegkundigen als het gaat om samenwerking tussen beide zorginstellingen? Wat is de mening van de verpleegkundigen die een sleutelrol vervullen binnen de acute zorgverlening?

Voor dit kwantitatieve beschrijvende onderzoek zijn 80 medisch centralisten/doktersassistenten en verpleegkundigen benaderd van de HAP en SEH in Goes en Vlissingen. De respondenten zijn middels een brief op de hoogte gebracht van het lopende onderzoek. Middels een schriftelijke enquête is de frequentie van een bepaalde mening cijfermatig in kaart gebracht. De enquête is opgebouwd uit stellingen op gebied van knelpunten in de spoedzorg, verschillende organisatievormen en taken en competenties. Middels een statistische verwerkingsprogramma zijn de datagegevens verwerkt en geanalyseerd om uiteindelijk tot beoordeling van de onderzoeksvragen te komen.

De populatie bestond voor 54,5% uit medisch centralisten/doktersassistenten en 45,5% uit verpleegkundigen. Een grote meerderheid, bestaande uit 92,8% van de respondenten is het er mee eens dat er meer samengewerkt zou moeten worden. Voornaamste redenen die aangegeven worden zijn duidelijkheid creëren voor de patiënt en zorgen dat deze op het juiste hulpverleningsniveau geholpen wordt. Een samenwerking waarbij zelfverwijzers van de SEH naar de HAP wordt verwezen, wordt met 91% het meest door de respondenten gewaardeerd. Ook pleiten zij met 83,6% van de ondervraagden voor één gezamenlijk zorgloket waar de patiënt zich met een spoedeisende zorgvraag kan melden. De respondenten verschillen wel in mening over de taakverdeling binnen een samenwerkingsvorm. De resultaten in dit onderdeel van de enquête worden door verpleegkundigen en medisch centralisten/doktersassistenten erg verschillend beantwoord. De gehele onderzoekspopulatie is het echter wel eens over het feit dat men bereid moet zijn om bijscholing te volgen bij eventuele samenwerking.

Geconcludeerd wordt dat de medewerkers van de HAP en SEH in Goes en Vlissingen het eens zijn dat er iets veranderd moet worden in de huidige spoedzorgketen. Er zijn voldoende redenen om samenwerking tussen beide zorginstellingen te bevorderen en hiermee een kwaliteitsverbetering na te streven op het gebied van acute zorgverlening buiten kantooruren. Er kan geconcludeerd worden dat de respondenten open staan om bij- en nascholing te volgen om eventuele samenwerking te stimuleren en zorgprocessen te verbeteren. Ondanks de meningsverschillen rondom taken en rollen wordt er positief gereageerd op samenwerking. Belangrijk is dat dit ten harte wordt genomen door de organisatie en managementteams van de HAP en SEH en dat vanuit dit gegeven de aanbevelingen die vanuit dit onderzoek gedaan zijn openlijk in ontvangst genomen worden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnersSHZ Stichting Huisartsendienstenstructuur Zeeland, Heinkenszand
Datum2010-02-15
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk