De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Achttien is volwassen

Een kwalitatief onderzoek naar de behoefte aan begeleiding van jongeren en ouders in de overgang van jeugdhulp naar volwassenzorg

Open access

Rechten:

Achttien is volwassen

Een kwalitatief onderzoek naar de behoefte aan begeleiding van jongeren en ouders in de overgang van jeugdhulp naar volwassenzorg

Open access

Rechten:

Samenvatting

Jongeren met jeugdhulp uit Goeree-Overflakkee ontvangen jeugdhulp vanuit de Jeugdwet tot achttien jaar. Na de achttiende verjaardag van jongeren met jeugdhulp kan de hulp worden gecontinueerd via andere zorgwetten, zoals de Zorgverzekeringswet en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hierdoor is er sprake is van een overgang naar volwassenzorg.

Het doel van dit onderzoek is om jongeren met jeugdhulp uit Goeree-Overflakkee en hun ouders te begeleiden in de overgang van jeugdhulp naar volwassenzorg. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Op welke wijze kunnen de medewerkers van Team Jeugd en Gezin ouders en jeugdigen begeleiden in de overstap van jeugdhulp naar volwassenzorg?”.

Het onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek, waarin het antwoord op de onderzoeksvraag is verkregen met semigestructureerde interviews met jongeren met jeugdhulp, ouders van jongeren met jeugdhulp en medewerkers van Team Jeugd en Gezin.

De conclusie van dit onderzoek is dat de huidige wijze van begeleiden vanuit de medewerkers van Team Jeugd en Gezin grotendeels aansluit bij de behoefte van jongeren en ouders uit Goeree-Overflakkee. De huidige wijze van begeleiden bestaat uit: het voorzien van informatie aan jongeren met jeugdhulp en hun ouders en het coördineren van verantwoordelijkheden in het proces rondom de overgang naar volwassenzorg. Anderzijds zijn er verschillende aspecten die geoptimaliseerd kunnen worden om de begeleiding vanuit de medewerkers van Team Jeugd en Gezin te verbeteren.

Naar aanleiding van dit onderzoek zijn vier aanbevelingen geformuleerd. De aanbevelingen richten zich op het aanbieden van informatie aan jongeren en ouders uit Goeree-Overflakkee over het einde van jeugdhulp en de overgang naar volwassenzorg. Daarnaast is een aanbeveling geschreven die zich richt op de informatievoorziening vanuit de organisatie richting de medewerkers van Team Jeugd en Gezin. Tot slot is een aanbeveling geschreven voor vervolgonderzoek, met als doel het verkrijgen van een volledig beeld van de daadwerkelijke capaciteiten van jongeren met jeugdhulp.


Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingDomein Health, Education & Wellbeing
PartnerGemeente Goeree-Overflakkee, Middelharnis
Datum2023-06-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk