De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:

Open access

Rechten:

Samenvatting

Werkdruk blijkt uit een medewerkersonderzoek en uit de actualiteit een groeiend probleem te vormen voor organisaties, werkgevers en werknemers. Uit het onderzoek van de organisatie is gebleken dat bijna 2/3 van de medewerkers van de HZ University of Applied Sciences een te hoge werkdruk ervaart. Daarnaast blijkt uit de nulmeting van de student dat op het gebied van vitaliteit de dimensie energie relatief gezien achterblijft t.o.v. de andere dimensies.
HZ Sport/HZ Vitality is een aftakking van de HZ University of Applied Sciences en houdt zich bezig met sport en bewegen voor studenten/medewerkers en in het bijzonder ook vitaliteit van de medewerkers. Zij zijn benieuwd wat voor invloed zij kunnen uitoefenen op de ervaren werkdruk met hun specialiteiten. Vanuit literatuurverkenning is de relatie tussen werkdruk, vitaliteit en sport en bewegen kunnen leggen en daarmee de relevantie voor HZ Sport/HZ Vitality om actie te kunnen ondernemen.
Er worden al enkele acties ondernomen vanuit HZ Sport/HZ Vitality, maar geen is onderbouwd op onderzoek op wensen en behoeften. Daarom is ervoor gekozen en als doel gesteld om met een kwantitatief onderzoek kennis te krijgen van de opvattingen van de medewerkers van de HZ University of Applied Sciences wat betreft de inrichting van sport- en beweegaanbod.

De hoofdvraag die centraal stond binnen dit onderzoek:
“Welke kenmerken moet het sport- en beweegaanbod bevatten, volgens de medewerkers van de HZ University of Applied Sciences om een verhoogde vitaliteit van deze medewerkers te realiseren?”.

Om antwoord te kunnen vinden op deze hoofdvraag zijn er vier deelvragen opgesteld die een compleet beeld geven over hoe sport- en beweegaanbod moet worden ingericht aan de hand van vier didactische componenten. Na goedkeuring van operationalisering en meetinstrumenten is er een online enquête gemaakt en verspreidt onder de medewerkers van de HZ.
Er hebben in totaal 105 medewerkers deel genomen aan het kwantitatieve onderzoek.
Vanuit de onderzoeksresultaten blijkt dat de respondenten gemiddeld gezien deel zouden willen nemen aan een sport- en beweegaanbod om het lichaam gezonder te maken en daarmee het voorkomen van ziekten. Doelstellingen van het sport- en beweegaanbod zou dan hier ook op gericht moeten zijn. Ook de stijl van communiceren zou zich expliciet moeten richten op de basisbehoeften zoals Deci & Ryan deze beschrijven, plus de dimensie energie die Strijk beschrijft als onderdeel van vitaliteit. De interactie van de sportinstructeur zou zich voornamelijk moeten richten op het zien van de competentie van deelnemers en het laten ervaren van eigen effectiviteit. De instructie en begeleiding zou zich voornamelijk moeten richten op het gevoel laten ervaren dat de deelnemers ergens bij horen en/of ergens deel van uit maken. Bewegings- activiteiten/vormen komt voornamelijk uit op sport- en beweegactiviteiten afkomstig uit het eerste vakconcept. Concrete voorbeelden daarvan zijn: krachttraining, bewegingsuitdagingen en HIIT-trainingen. Ten slotte de organisatie van sport- en beweegaanbod, daaruit blijkt toegankelijkheid en passende setting twee werkzame elementen zijn die terug moeten komen. De fysieke organisatie zou een stations-organisatie moeten zijn en de sociale organisatie in kleine groepen. Daarnaast moet er een sport- en beweegaanbod komen op een tijdstip tussen 16:00 en 18:00 uur, waar medewerkers wekelijks aan kunnen deelnemen en die 45 minuten duurt. Aanbevelingen voor de organisatie zijn om binnen het ontwikkelen van sporten beweegaanbod rekening te houden met bovenstaande factoren.

Vervolgonderzoek kan zich richten op of het daadwerkelijk na verloop van tijd nog steeds aansluit op de wensen en behoeften van de doelgroep en naar de beperkte deelname, mocht dit probleem zich voordoen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSportkunde
AfdelingDomein Business, Vitality & Hospitality
PartnerHZ University of Applied Sciences, Vlissingen
Datum2022-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk