De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vrijheidsbeperkende maatregelen in het ziekenhuis, hoe gaan we ermee om?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vrijheidsbeperkende maatregelen in het ziekenhuis, hoe gaan we ermee om?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In een middelgroot ziekenhuis is onderzocht hoe vaak de verpleegkundigen van drie afdelingen in de dagelijkse praktijk te maken hebben met vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) en hoe ze daarmee omgaan.

Eerst is gezocht naar literatuur die betrekking heeft op VBM in het ziekenhuis. Wat zijn de regels, zijn er prevalentiecijfers bekend. Worden de eventuele aanwezige protocollen nageleefd, door degene die ze moeten toepassen. Binnen het ziekenhuis waar het praktijkonderzoek heeft plaats gevonden, is gekeken wat er geformuleerd is rondom VBM. Ook is gekeken naar wat gevonden is in de literatuur, wat dat betekent voor het praktijkonderzoek.
Daarna heeft een gecombineerd praktijkonderzoek plaatsgevonden met een kwantitatief onderzoek om de prevalentie/incidentie van VBM op drie afdelingen te meten. Daarnaast is er een kwalitatief onderzoek gehouden, waarvoor negen verpleegkundigen zijn geïnterviewd, over de dagelijkse praktijk van het toepassen van VBM en het hanteren van de protocollen hierover.
In het desbetreffende ziekenhuis wordt op het moment van de prevalentiemeting meer VBM toegepast, als naar voorkomt in de landelijke cijfers vanuit de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen 2010 (LPZ). Er zijn wel overeenkomende cijfers, dit betreft dan het onderscheid tussen snijdende/niet snijdende afdelingen, de initiatiefnemer van het toepassen van een VBM en dat de bedhekken het meest worden ingezet als VBM.

De belangrijkste conclusies uit het kwalitatieve onderzoek zijn, dat de respondenten "onbewust bekwaam" zijn ten aanzien van de inhoud van het protocol zoals gevolgd zou moeten worden op het moment dat er een VBM wordt toegepast. Het protocol wordt niet consequent nageleefd.
De respondenten zijn "onbewust onbekwaam" ten aanzien van het overig beleid wat er binnen het ziekenhuis is met betrekking tot VBM. Het gebruik van VBM is geen multidisciplinair gedragen interventie.

Gebaseerd op de resultaten en conclusies van het onderzoek zijn er een aantal aanbevelingen geformuleerd, zowel voor de organisatie als de theorie. Enkele hiervan zijn:

Voor alle disciplines die te maken hebben met het toepassen van VBM, een verplichte jaarlijkse scholing met betrekking tot het praktische toepassen van VBM en het beleid/protocol binnen de instelling. De scholing gericht op de bewustwording van het beleid/protocol met betrekking tot VBM, is bij voorkeur een scholing voor de gezamenlijke disciplines. Dit om de samenwerking en communicatie tussen zorgprofessionals (multidisciplinair) te bevorderen. De scholing gericht op de praktische toepassing van VBM kan eventueel aangepast worden, naar gelang voor welke discipline het gegeven wordt.
Een andere aanbeveling is binnen het ziekenhuis een verantwoordelijke (her) aan te stellen, rondom het beleid/protocol VBM. Bij voorkeur in de vorm van de fixatiecommissie. De commissie zou een afspiegeling moeten zijn van een multidisciplinaire aanpak gericht op het totaal beleid rondom VBM.

Uitwisseling van docenten en verpleegkundigen uit de praktijk, om zo de lesstof meer te laten aansluiten op de praktijk. Niet gericht op de materialen, want die zijn mogelijk in iedere instelling anders. Maar op wat voor manier kan aan de verplichte theorie meer een praktische invalshoek gegeven worden. Daar samen goede praktijklessen van maken, zodat de theoretische basis meer gaat leven voor de leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan patiëntveiligheid, met onder andere VBM.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersZiekenhuis Lievensberg, Bergen Op Zoom
Datum2012-06-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk