De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zoektocht naar succes

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zoektocht naar succes

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het is nodig dat het toerisme de komende jaren weer aantrekt in plaats van dat er een constante daling plaatsvindt. De vraag is hoe er meer toeristen naar Zuidwest-Nederland getrokken kunnen worden en het bestedingsniveau van deze bezoekers omhoog gaat. Vanuit de Zoektocht naar succes is de ambitie om ondernemers samen te laten werken aan innovatieve projecten zodat de teruglopende toeristenvraag wordt gekeerd. Niet door korte termijn acties, maar door gedegen investeringen in de toekomst. Krachtenbundeling staat hierbij centraal.

Tijdens het onderzoek is met de volgende probleemstelling gewerkt: 'Op welke wijze kunnen de huidige en potentiële toeristen naar het Zuidwestelijke Deltagebied worden getrokken en hoe kan dit worden versneld e/o versterkt door samenwerking tussen ondernemers in de sector van horeca, recreatie en toerisme?

Onderzoek wijst uit dat toeristen niet op de hoogte zijn van wat er allemaal te doen is in Zuidwest-Nederland. Daarom moet de bekendheid worden vergroot. De creatieve industrie kan hier bij helpen in de rol van het creëren van een eigen identiteit. Zuidwest-Nederland beschikt over authenticiteit, en heeft waarden zoals water, stranden, rust, mooie natuur en cultuur. Hier moet een eigen identiteit van worden gemaakt.
Om de bekendheid te vergroten is promotie nodig. Momenteel wordt Zuidwest-Nederland in zijn geheel gepromoot door Promotie Zeeland Delta en SES West-Brabant. Promotie wordt gedaan via beurzen, door middel van persbewerkingen, adverteren op internet en in gedrukte media en reclamecampagnes in Nederland, Vlaanderen en Duitsland. Op regionaal gebied wordt er gepromoot op internet, in gedrukte media en via audio-visuele media. Door in te spelen op de zaken die toeristen missen, kan de interesse worden gestimuleerd. Deze zaken zijn een attractie- of themapark, binnenactiviteiten en uitgaansgelegenheden. Hierbij moet er wel rekening worden gehouden met wat er al is. Samenwerking kan het aantrekken van toeristen versnellen en versterken. Ondernemers kunnen bij projecten betrokken worden waardoor er bijvoorbeeld meer financiële middelen kunnen ontstaan voor het project.

Met de bevindingen uit het onderzoek zijn er drie aanbevelingen geformuleerd om het toerisme de komende jaren te laten aantrekken (meer bezoekers, meer bestedingen): identiteit Delta creëren, bekendheid vergroten en investeren in onzichtbare trekpleisters.

Door één gebied te worden, kunnen ondernemers profiteren van elkaars sterke punten. Ondernemers moet hieraan bijdragen door elkaar en elkaars werkgebied te leren kennen. Bij het vergroten van de bekendheid kunnen de bovengenoemde thema's en daarbij horende trekpleisters helpen. Daarnaast moet er ingespeeld worden op de wensen en behoeften van de toeristen. Tenslotte is er winst te behalen in het aantrekkelijker maken van de Delta, door te investeren in de nu nog onzichtbare parels in het gebied.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommerciële Economie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersKenniscentrum (Kust)toerisme
Datum2010-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk