De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Implementatie van het CMMS Carl Master

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Implementatie van het CMMS Carl Master

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Thales Nederland is ontstaan uit een overname van Signaal door Thales en is een wereldwijd opererend bedrijf in het defensiedomein en heeft een prominente rol in deze markt. Thales begeeft zich in Nederland vooral op het gebied van naval defensie systemen. Thales Nederland heeft ongeveer 3000 medewerkers en is onderverdeeld in divisies, die op hun beurt opgesplitst worden in business units (BU). Een van deze business units is Industrial Services, dat deel uit maakt van de divisie Naval Division. Binnen deze BU loopt het TACTIS project. Binnen het TACTIS systeem zal onderhoud ondersteund moeten worden. Een Computerized Maintenance Management Systeem (CMMS) zal hiervoor de oplossing moeten bieden.

De onderhoudsproblematiek die aanwezig is binnen dit project vormt een probleem. Hier zal onderzoek naar verricht moeten worden. Uit dit gegeven vloeit dit afstudeeronderzoek voort met de volgende onderzoeksvraag:

"Hoe kan het onderhoud van het TACTIS systeem met behulp van het CMMS Carl Master het beste worden vormgegeven?"

Na een inleiding, met daarin de probleemstelling, doelstelling, projectomgevingen en manier van rapporteren zal er uitleg volgen over:
· Onderhoud. Hierin wordt een theoretisch kader geschept dat dient als uitgangspunt voor mijn afstudeeronderzoek.
· TACTIS. Er wordt uitgelegd wat het TACTIS project inhoudt, wat de relatie is met Thales Nederland en wat het TACTIS systeem is.
· MMS. Er wordt uitgelegd wat een onderhoudsbeheerssysteem is, wat het doel er van is en hoe het functioneert.
· Eisenpakket. Hier worden de eisen aan de implementatie van een CMMS omschreven. Rollen, functionele eisen en dergelijke komen hier aan bod.
· Tailoring. Hier wordt het implementeren van het CMMS in detail beschreven.
· Implementatie. Er wordt beschreven hoe de functionele eisen matchen met de applicatie.
· Testen. Als laatste zal aandacht besteedt worden aan testen van de geïmplementeerde functionaliteit.

Per onderwerp worden de gevolgde werkmethodes, resultaten en conclusies weergegeven.

De afstudeerscriptie zal eindigen met een conclusie en aanbevelingen voor verdere implementatie.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBusiness IT & Management
AfdelingAcademie voor Technologie & Innovatie
PartnersThales, Hengelo
Datum2007-06-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk