De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Brandstofbesparing door trimoptimalisatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Brandstofbesparing door trimoptimalisatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd door J.S. van Asten in opdracht van Jumbo Shipping & Offshore B.V. te
Schiedam in samenwerking met HZ University of Applied Sciences, De Ruyter Academy te Vlissingen.
Het onderzoek richt zich op het brandstofverbruik aan boord van de MV Jumbo Kinetic. Het doel van dit
onderzoek is om een trimsituatie te vinden waarbij het brandstofverbruik zo laag mogelijk is. Onder het
brandstofverbruik wordt verstaan hoeveel kilogram het schip verbruikt per afgelegde mijl door het water.
De hoofdvraag die leidend is in het onderzoek luidt als volgt:
Wat is de meest optimale trimsituatie voor lading- en ballastconditie zodanig dat dit een zo laag mogelijk
brandstofverbruik van de voortstuwing oplevert voor de Jumbo Kinetic?
Aan de hand van verschillende deelvragen word de hoofdvraag worden beantwoord. De eerste
deelvraag heeft het huidige brandstofverbruik zonder trimverandering bekeken. Aan de hand van
metingen zijn de tweede en derde deelvraag beantwoord die antwoord gaven op de vraag hoeveel
brandstof bij welke snelheid het schip verbruikt. De vierde en tevens laatste deelvraag heeft bekeken hoe
de verschillende weersinvloeden van buitenaf zijn meegenomen in de uiteindelijke conclusie.
Aan boord is een plan opgesteld om de metingen te gaan uitvoeren. De metingen zijn uitgevoerd
gedurende 60 minuten, zodanig dat er op een dag alle metingen uitgevoerd konden worden. Door
middel van het verpompen van ballastwater is de trimsituatie veranderd. Er hebben in totaal 9
meetpunten plaatsgevonden, van -80 cm tot +80 cm met een interval 20 cm. Zo zijn er metingen
gedaan op -80, -60, -40, -20, 00, +20, +40, +60 en +80 centimeter. Tijdens de metingen zijn
verschillende invloeden meegenomen die een invloed hebben op het verbruik, hierbij is gekeken naar
wind, deining, stroom, wrijvingsweestand van het natte oppervlak, diepgang en deplacement.
Door het schip te vertrimmen in elke situatie en daarbij het brandstofverbruik te noteren is het
brandstofverbruik per afgelegde mijl door het water berekend. De gelijklastige diepgang in ballastconditie
waarbij dit werd uitgevoerd bedroeg 6,08 meter. De ladingsconditie is door beperkte vaartijd niet
verwerkt in de metingen. Het voorover trimmen van het schip was beperkt door de capaciteit van de
ballasttanks. Hierdoor was het niet mogelijk om de metingen op -80, -60 en -40 cm uit te voeren. Uit de
metingen van de andere situaties word geconcludeerd dat wanneer het schip 20 centimeter voorover
ligt, het aantal kilogram verbruikte brandstof per afgelegde mijl door het water het laagst is. Bij deze
situatie heeft het schip een deplacement van 16949,42 ton met een maximaal motorvermogen van 85%.
Uit dit onderzoek zijn een aantal punten voortgekomen die aan Jumbo Shipping & Offshore worden
aanbevolen. De belangrijkste zijn dat dit onderzoek ook uitgevoerd dient te worden tijdens verschillende
ladingsreizen om zo ook enkele optimale trimsituaties te vinden bij verschillende ladingscondities en
verder dient het onderzoek zich ook uit te breiden naar de trimsituaties die in dit onderzoek niet
mogelijk waren. De bedoeling is om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het brandstofverbruik
in elke mogelijke trimsituatie.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingMaritiem Officier
AfdelingDe Ruyter Academie
PartnersJumbo Shipping BV, Schiedam
Datum2015-07-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk