De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Duurzame klimaatkoeling uit restwarmte

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Duurzame klimaatkoeling uit restwarmte

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De HVC is een afvalnutsbedrijf dat zich bezig houd op het gebied van afvalbeheer en de daarmee verbonden opwekking van elektriciteit, benutting van overig vrijgekomen warmte en opwekking van reststoffen tot nuttig toepasbare restproducten. Duurzaamheid van het leefmilieu is een doel van de HVC. De levering van elektriciteit uit de HVC wordt voor 47% als duurzame energie erkend. In 2004 is MeerWarmte VOF opgericht. MeerWarmte is een samenwerkingsverband van de leverancier van de warmte, de HVC in Alkmaar en het bedrijf met een grote expertise in de ontwikkeling van warmteprojecten en de levering van warmte, NV Nuon Warmte. De gemeenten Alkmaar en Heiloo hebben stevige ambities neergezet om het bedrijventerrein Boekelermeer duurzaam te doen zijn. MeerWarmte is een milieuvriendelijke warmtevoorziening. Warmtelevering uit de huisvuilcentrale wordt voor 100% als duurzame energie erkend. MeerWarmte levert warmte in de vorm van heetwater via een warmtenet ten behoeve van ruimteverwarming aan bedrijven die gevestigd zijn op het bedrijventerrein in de Boekelermeer in Alkmaar. De warmtelevering is in de zomermaanden nihil. De HVC streeft naar een maximale benutting van haar restwarmte. Om die reden is dit verkenningsonderzoek gestart om te onderzoeken of het mogelijk is om óók in de zomermaanden de restwarmte van de HVC nuttig te gebruiken.

's Zomers is er vraag naar koude ten behoeve van ruimtekoeling (klimaatkoeling) in gebouwen. Absorptiekoelmachines kunnen deze koude opwekken. Het bijzondere van deze machines is dat ze nagenoeg geen elektriciteit verbruiken en dat ze aangedreven worden door warmte, die de HVC in overvloed heeft. Het toepassen van absorptiekoeling lijkt dus een ideale manier om restwarmte in de zomermaanden nuttig te gebruiken. Om dit vast te stellen is dit rapport opgesteld. Hierin wordt uitgebreid beschreven hoe absorptiekoeling technisch en financieel haalbaar is en of het bijdraagt aan de egalisatie van de warmtevraag.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingEngineering/ Energie- & Procestechnologie (AOT)
AfdelingDe Ruyter Academie
Academie voor Technologie & Innovatie
PartnersHVC, Alkmaar
Datum2007-06-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk