De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Social Network First?

Een verkennend onderzoek naar de werking van netwerkondersteuning bij dak- en thuisloze mensen in Amsterdam en Haarlem

Open access

Rechten:

Social Network First?

Een verkennend onderzoek naar de werking van netwerkondersteuning bij dak- en thuisloze mensen in Amsterdam en Haarlem

Open access

Rechten:

Samenvatting

Werkt netwerkondersteuning bij dak- en thuisloze mensen in de maatschappelijke opvang? En zo ja, hoe werkt het dan eigenlijk? Het tweejarige onderzoeksproject ‘Social Network First?’ richt zich op deze vragen en ontwikkelt praktische kennis over netwerkondersteuning in Amsterdam en Haarlem.
Het rapport van het eerste deel van ‘Social Network First?’ beschrijft welke doelen er volgens professionals, dak- en thuisloze mensen en naasten bereikt kunnen worden met netwerkondersteuning. Ook wordt besproken wat er volgens betrokkenen nodig is om een steungroep op te zetten en hoe hiermee de eigen regie van de dak- en thuisloze mensen kan worden versterkt. Daarnaast bespreken we hoe netwerkondersteuning bij dak- en thuisloze mensen verschilt van de de resourcemethodiek die afkomstig is uit de GGZ.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de lectoraten Empowerment & Professionalisering van Hogeschool Inholland, Stedelijk Sociaal Werk van de Hogeschool van Amsterdam en het onderzoeksbureau van HVO-Querido, in samenwerking met de opvangorganisaties Leger des Heils, PerMens, Cordaan en HVO-Querido.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Inholland
AfdelingDomein Gezondheid, Sport en Welzijn
LectoraatEmpowerment & Professionalisering Sociaal Domein
Datum2023-08-28
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk