De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Multidisciplinaire richtlijn Somatische screening bij mensen met een ernstige psychische aandoening.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Multidisciplinaire richtlijn Somatische screening bij mensen met een ernstige psychische aandoening.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Waarom deze richtlijn?
Uit onderzoek blijkt dat de somatische zorg aan mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) op een aantal punten tekortschiet, hetgeen leidt tot onderdiagnostiek en onderbehandeling.1-4 De aandacht voor de somatische gezondheid en een gezonde leefstijl bij mensen met een ernstige psychische aandoening blijft achter bij wat wenselijk en mogelijk is. De levensverwachting van mensen met een ernstige psychische aandoening ligt beduidend lager dan die van mensen in de algemene bevolking. Zowel de directe kosten door langduriger en frequenter gebruik van voorzieningen als indirecte zorgkosten door langdurig ziekteverzuim zijn hoog.
Professionals in de ggz (huisartsenzorg inclusief POH-ggz, generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz) vervullen een belangrijke rol bij het herkennen van lichamelijke aandoeningen en het bevorderen van een gezonde leefstijl bij patiënten. Dit doen zij vanuit de principes van shared-decision-making in samenwerking met de patiënt. Ggz-professionals hebben behalve een specifieke deskundigheid ook praktische handvatten nodig, op basis waarvan zij signalen kunnen herkennen en beoordelen en (indien nodig) kunnen diagnosticeren, begeleiden, coachen, behandelen, verplegen, verzorgen of verwijzen naar andere professionals. Richtlijnen kunnen dergelijke handvatten bieden en deze deskundigheid ondersteunen, waardoor de herkenning en behandeling van somatische gezondheidsproblemen kunnen worden verbeterd. Daarnaast kunnen met gerichte leefstijlinterventies risicofactoren voor bepaalde veel voorkomende somatische aandoeningen bij mensen met een ernstige psychische aandoening gunstig worden beïnvloed.1 6 Deze richtlijn beoogt ggz-professionals - in het bijzonder verpleegkundigen - te ondersteunen bij de somatische screening op gezondheidsproblemen bij mensen met een ernstige psychische aandoening, en tevens ondersteuning te bieden bij de planning en uitvoering van vervolgactiviteiten voor preventie en tijdige diagnostiek en behandeling van somatische problemen.

Meeuwissen JAC, Meijel B van, Piere M van, Bak M, Bakkenes M, Kellen D van der, Hamersveld S van, Gool R van, Dermout K, Feldmann CT, Risseeuw AH, Wijtsma-van der Kolk A, Vuuren I van, Rümke M, Sloots-Jongen EMJN, Heij P de, Starmans R, Daatselaar C, Veen C van, Hermens M, Speetjens PAM, Wijngaarden B van (2015).

Toon meer
OrganisatieHogeschool Inholland
InstituutDomein Gezondheid, Sport en Welzijn
LectoraatGGZ-Verpleegkunde
Gepubliceerd inVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) Utrecht, Vol. 2015
Datum2015-02-05
TypeArtikel
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk