De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

MET MIJ ALLES GOED

Resultaten van een training in het omgaan met zelfbeschadigend gedrag

Rechten: Alle rechten voorbehouden

MET MIJ ALLES GOED

Resultaten van een training in het omgaan met zelfbeschadigend gedrag

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Presentatie NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie) Voorjaarscongres 2014. Titel: MET MIJ ALLES GOED. Maastricht, 9 april 2014

Zelfbeschadigend gedrag is een complex fenomeen. Hoewel het duidelijk te onderscheiden is van suïcidaal gedrag en er grote verschillen zijn tussen zelfbeschadiging en suïcidaliteit, is het wel een van de belangrijkste voorspellers voor suïcidepogingen ( Klonsky & May, 2010). Mensen die zichzelf beschadigen en hulpverleners hebben een verschillend perspectief op zelfbeschadiging. Dit verschil in perspectief leidt vaak tot problemen in de professionele relatie tussen patiënten en hulpverlening. Met als gevolg misverstanden, onbegrip en frustratie, waarbij de kans groot is dat de patiënt geen (adequate) hulp krijgt.

Doel
Om tegemoet te komen aan dit probleem heeft het project ‘Met Mij Alles Goed’ plaatsgevonden. Het doel van dit project was om de kwaliteit van de zorg voor patiënten die zichzelf beschadigen te verbeteren door (1) een verandering in de attitude van hulpverleners, (2) het verbeteren van de communicatie over onderliggende gevoelens bij zelfbeschadiging en (3) verbeteren van de competentie van hulpverleners in het omgaan met patiënten die zichzelf beschadigen.
Het project bestond uit een training die ondersteund werd door een kunsttentoonstelling over zelfbeschadiging. Ervaringsdeskundigen speelden een belangrijke rol bij de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van de training.

Methode
Het project is geëvalueerd door middel van pretest - posttest metingen, waarbij de volgende vragenlijsten zijn gebruikt:
- Vragenlijst Attitude bij Zelfbeschadigend gedrag (ADSHQ: Attitudes Towards Deliberate Self-Harm Questionnaire)
- Inschatting Eigen Competentie in de Begeleiding van Patiënten met Zelfbeschadigend Gedrag (IEC)
- Vragenlijst Patiënten Contact (V-Pacon)

Resultaten
De resultaten van het project zijn berekend met gepaarde T-toetsen. Alle vragenlijsten lieten een significante toename zien tussen pretest en posttest:
- ADSHQ: een grote effect maat (r =.52) p< .000
- IEC: een grote effect maat (r =.55), p< .000
- V-Pacon: een middelmatige effect maat (r =.38) p< .000

Conclusies
Hulpverleners die hebben deelgenomen aan het project Met Mij Alles Goed hadden na het volgen van de training een positievere houding t.o.v. patiënten die zelfbeschadigen, schatten hun competentie t.a.v. zelfbeschadiging hoger in en ze stonden na afloop van de training dichter bij deze patiënten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Inholland
InstituutDomein Gezondheid, Sport en Welzijn
LectoraatGGZ-Verpleegkunde
Datum2014-04-09
TypeAndersoortig materiaal
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk