De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Eerste hulp bij tweede taal

Experimentele studies naar woordenschatdidactiek voor jonge tweede-taalverwervers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Eerste hulp bij tweede taal

Experimentele studies naar woordenschatdidactiek voor jonge tweede-taalverwervers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Schoolsucces hangt voor een groot deel samen met taalvaardigheid. Kinderen met een goede Nederlandse taalvaardigheid hebben meer kans hun schoolcarriere zonder problemen te doorlopen dan kinderen met een beperkte beheersing van het Nederlands. De omvang van de woordenschat speelt daarbij een belangrijke rol. Een grote woordenschat stelt kinderen in staat meer te profiteren van het onderwijs en ook snel nieuwe woorden te leren. Voor het voorkomen van een leerachterstand is vergroting van de woordenschat dus van groot belang. Anderstalige kinderen zouden daarom al in een vroeg stadium adequate hulp moeten krijgen om hun Nederlandse woordenschat op hetzelfde peil te brengen als dat van hun van-huis-uit Nederlandstalige leeftijdgenoten.
Het is echter nog niet duidelijk op welke manier de woordenschat van jonge tweede-taalverwervers vergroot kan worden en vooral hoe het tempo van de verwerving verhoogd kan worden. In het kader van een promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam zijn in de jaren 2006-2011 drie onderwijsexperimenten uitgevoerd om te onderzoeken welke factoren de Nederlandse woordenschatgroei bij jonge kinderen kunnen bevorderen. In het eerste experiment werd onderzocht hoe vaak woorden in het taalaanbod moeten voorkomen en is gekeken naar de manier van aanbieden van woorden. In het tweede experiment werd het leren van woorden binnen een handelingssituatie vergeleken met het voorlezen van een verhaal. Het derde experiment was gericht op de mogelijke invloed van het toetsformat op de scores van de kinderen.
Uit deze experimenten komt naar voren dat het voor jonge tweede-taalleerders van belang is nieuwe woorden zeer vaak te herhalen en deze woorden ook als losse woorden te laten horen. Voor de stimulering van de woordenschatgroei bleek het aanbieden van woorden via een voorleesverhaal even effectief als het aanbieden via handelingen. Het belang van herhaling door gebruik te maken van de computer wordt door dit onderzoek bevestigd.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Inholland
InstituutDomein Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing
LectoraatOntwikkelingsgericht Onderwijs
Datum2012-09-09
TypeProefschrift
ISBN978-90-8891-522-2
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk