De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verschil benutten in het hoger onderwijs: een integrale, interactieve en iteratieve benadering van organisatieontwikkeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Verschil benutten in het hoger onderwijs: een integrale, interactieve en iteratieve benadering van organisatieontwikkeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In reactie op de groeiende diversiteit in de Nederlandse samenleving gaan steeds meer HBO instellingen aan de slag met het ontwikkelen en implementeren van diversiteitsbeleid met als doel het aandeel allochtone medewerkers in het personeelsbestand te vergroten. In dit onderzoek stellen we de vraag hoe een dergelijke structurele beweging richting diversiteitontwikkeling binnen het hoger onderwijs in gang kan worden gezet. Om deze vraag te beantwoorden, hebben we vijf samenhangende diversiteitsinterventies geïmplementeerd in een relatief homogene HBO instelling. De interventies waren zo ontworpen dat er zowel aandacht werd besteed aan de werving en het behoud van allochtone werknemers als aan het ontwikkelen van een inclusieve organisatiecultuur, waarin de meerwaarde van diversiteit wordt gewaardeerd en benut. De uitkomsten van de interventies werden geanalyseerd met behulp van verschillende onderzoeksmethoden, zoals interviews en observaties. Uit de analyse blijkt dat de interventies inderdaad hebben geleid tot meer aandacht voor diversiteit in de organisatie. Onder de allochtone doelgroep verhoogde de interventies de zichtbaarheid van de hogeschool als potentiële werkgever waar diversiteit gewaardeerd wordt. Bovendien vergrootten de interventies de bewustwording onder minderheids- en meerderheidsleden dat diversiteit bijdraagt aan de kwaliteit van hun werk, en boden zij hen handvatten voor het beter gebruik maken van deze verscheidenheid. Voor de organisatie leidden de interventies tot een beter besef van welk beleid nodig is om tot meer diversiteit in de personeelssamenstelling te komen en beter gebruik te maken van de reeds in de organisatie aanwezige diversiteit. Bovenal versterkten de interventies voor de intentie om diversiteit actief te integreren in alle organisatiepraktijken. Deze resultaten onderstrepen het belang van een integrale aanpak waarin zowel minderheids- als meerderheidsleden betrokken worden in het vormgeven en uitvoeren van diversiteitsbeleid.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Inholland
InstituutDomein Business, Finance & Law
LectoraatCross-Cultureel Ondernemerschap
Gepubliceerd inTijdschrift voor Hoger Onderwijs
Datum2014-12-02
TypeBijdrage aan periodiek
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk