De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Binnen de lijnen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Binnen de lijnen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van de gemeente Oss is onderzoek gedaan naar de verplichtingen die voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De gemeente Oss wil te weten komen of zij dient te voldoen aan het profiel van de werkgever op grond van deze wet en of met het opgestelde veiligheidsprotocol de veiligheid van de medewerkers van de afdeling Werk en Inkomen gewaarborgd wordt. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: ‘Welke aanpassingen aan het veiligheidsprotocol vloeien noodzakelijkerwijs voort uit een onderzoek naar de verplichtingen van art. 3 Arbeidsomstandighedenwet en de agressie- en geweldsincidenten binnen de afdeling Werk en Inkomen?’.

Het doel van dit onderzoek is om een herschreven en aangevuld veiligheidsprotocol te overhandigen aan de opdrachtgever, de gemeente Oss. In het protocol zullen maatregelen met betrekking tot de agressie- en geweldsincidenten worden opgenomen met het oog op de veiligheid van haar medewerkers. De hoofdvraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen, namelijk de vraag met betrekking tot het profiel van de gemeente Oss als werkgever en de mogelijkheden tot het opstellen van een veiligheidsprotocol met bindende kracht. Ook komt de vraag met betrekking tot de verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbowet omtrent agressie- en geweldsincidenten aan bod. Verder wordt uiteengezet hoe de gemeente Oss de zorgplicht van art. 3 Arbowet heeft geïmplementeerd in het huidige arbobeleid. Tot slot wordt de vraag met betrekking tot de verhouding van de bepalingen die zijn opgenomen in het veiligheidsprotocol tot de verplichting van de werkgever conform de zorgplicht van art. 3 Arbowet en de inspectiepunten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beantwoord.

De werkgever heeft op grond van art. 3 Arbowet een zorgplicht ten aanzien van haar medewerkers. Dat wil zeggen dat de werkgever een gericht beleid dient te voeren met betrekking tot de arbeidsomstandigheden in haar organisatie. De gemeente Oss draagt de verantwoordelijkheid voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van regels betreffende de arbeidsomstandigheden van haar medewerkers. Om te zorgen voor een vermindering van de regel- en handhavingsdruk van de overheid, wordt zelfregulering gestimuleerd. De OR speelt een voorname rol bij de totstandkoming van het arbobeleid op grond van het instemmingsrecht.

De totstandkoming van het arbobeleidsplan en het veiligheidsprotocol van de gemeente Oss zijn conform de kaders die zijn gesteld in de Arbowet. In grote lijnen zijn de inspectiepunten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) geïmplementeerd in het beleid van de gemeente Oss. Op basis van het kwalitatief onderzoek, namelijk de gebruikte documenten en de geïnterviewde personen blijkt dat de uitvoering van het beleid in de praktijk niet verloopt zoals gewenst. In het onderzoek zijn de volgende personen geïnterviewd: de raadsheer van het sociaal domein van de gemeente Oss, leden van het Interventieteam en het veiligheidsteam en consulenten van de afdeling Werk en Inkomen. Ook zijn diverse rapporten met betrekking tot de zorgplicht van de werkgever op grond van art. 3 Arbowet en onderzoeken op het terrein van arbeidsomstandigheden geanalyseerd.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
OpleidingHBO-Rechten
PartnersGemeente Oss
Datum2018-01-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk