De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bedrijfsongeval : de rechtspositie van de werknemer

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Bedrijfsongeval : de rechtspositie van de werknemer

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit rapport wordt bekeken hoe de open normen in de wettelijke bepalingen met
betrekking tot bedrijfsongevallen worden ingevuld door de huidige jurisprudentie en
welke invloed deze invulling heeft op de rechtspositie van de werknemer. Het
merendeel van dit rapport is gerericht op het hoofdartikel bij bedrijfsongevallen art.
7:658 BW. In dit artikel is een zorgplicht voor de werkgever verwerkt. Indien de
werkgever niet aan deze zorgplicht voldaan heeft kan hij aansprakelijk gesteld wroden
voor schade die de werknemer heeft geleden door een bedrijfsongeval. In dit rapport
wordt bekeken hoe deze zorgplicht ingevuld moet worden, hierbij komt aan bod wat
de invloed is van de arbowetgeving, wie er allemaal onder art. 7:658 BW vallen,
welke werkzaamheden hieronder vallen, welke invloed de werkervaring en de
ervaringsfeit van de werknemer hebben en waar de zorgplicht allemaal geldt. In
artikel 7:658 BW wordt ook bepaald dat een werkgever niet aansprakelijk is wanneer
hij aantoont dat het ongeval kon gebeuren door opzettelijk of bewust roekeloos
gedrag van de werknemer. In het hoofdstuk dat hier aan gewijd is wordt gekeken
wanneer er sprake is van bewust roekeloos gedrag.
Ook zijn er in dit rapport enkele ander gronden beschreven waar op een werknemer
een procedure kan beginnen om schade van een bedrijfsongeval te verhalen. Deze
gronden zijn art. 7:611 BW, art. 6:170 BW en art. 6:162 BW. Ook is kort ingegaan op
de procedure die gevolgt moet worden en hoe de bewijslast verdeling in deze is. In
het laatste hoofdstuk voor de conclusies is een analyse gegeven over de rechtspositie
van de werknemer en welke invloed de jurisprudentie hierop heeft gehad

Toon meer
Trefwoorden
Thema
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfdelingJHS Juridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersJuridisch Loket Eindhoven
Datum2010-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk