De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ruimte voor Coördinatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ruimte voor Coördinatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Om Nederland te beschermen tegen hoogwater is de planologische kernbeslissing (hierna: PKB) Ruimte voor de Rivier vastgesteld. Ten behoeve van de realisatie van deze PKB dient een groot aantal projecten, ook wel maatregelen, te worden uitgevoerd. Deze maatregelen bestaan uit verschillende activiteiten, waarvoor besluiten moeten worden genomen. Om de besluitvorming te vergemakkelijken wordt er gebruik gemaakt van de Wet ruimtelijke ordening coördinatieregeling (hierna: Wro-coördinatie).
Op 29 mei 2012 wordt er een advies uitgebracht over de grenzen van de gekozen Wro-coördinatieregeling waarbij tevens aandacht uitgaat naar de verschillende wettelijke coördinatieregelingen en de keuze voor Wro-coördinatie, zodat de PDR een duidelijk beeld heeft van de toepassing van de Wro-coördinatieregeling, waar zij gebruik van kunnen maken bij de maatregel Dijkteruglegging Lent en bij andere maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier (hierna: RvR).
Om aan bovenstaande doelstelling te voldoen wordt de centrale vraag beantwoord.
De centrale vraag, het uitgangspunt van onderhavige scriptie, luidt: welke aanbevelingen kunnen gegeven worden over de toepassing van de Wro-coördinatieregeling bij projecten in het kader van RvR, met name bij het project Dijkteruglegging Lent?
De Wro biedt mogelijkheden om facultatief te coördineren. Uit de memorie van toelichting bij de Wro blijkt dat er ruime toepassingsmogelijkheden zijn ten aanzien van dit coördinatie-instrument. De flexibiliteit is echter niet onbeperkt, het is van belang om de algemene beginselen van behoorlijk bestuur te respecteren.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfdelingJHS Juridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersRijkswaterstaat
Datum2012-05
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk