De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gedwongen prositutie?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Gedwongen prositutie?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze scriptie is allereerst in kaart gebracht welke problemen sekswerkers ervaren in de praktijk. Uit dit onderzoek is gebleken dat sekswerkers met name problemen ondervinden op het gebied van arbeidsrecht, prostitutiebeleid en bank- en verzekeren. Wat arbeidsrecht betreft is gebleken dat sekswerkers, die op basis van de opting-in regeling werken bij een exploitant, feitelijk gezien in loondienst werken en aanspraak zouden moeten kunnen maken op rechten die uit een loondiensterband voortvloeien. Daarnaast bestaat er onder sekswerkers een grote behoefte om zelfstandig te werken, maar gaan gemeenten hieraan voorbij omdat er in de praktijk nauwelijks vergunningen worden verleend. Verder is prostitutie in dit onderzoek hoofdzakelijk benaderd van een mensenhandelperspectief en is er een onderzoek verricht naar de rechtspositie van slachtoffers van mensenhandel. Deze rechtspositie wordt in diverse internationale verdragen en richtlijnen gewaarborgd. Staten dienen namelijk, naast het treffen van strafrechtelijke maatregelen, ook te voorzien in doeltreffende maatregelen ter bescherming van slachtoffers van mensenhandel. Op basis van het mensenhandelartikel (art. 237f WvSr) wordt in Nederland voorzien in diverse maatregelen en rechten ten behoeve van anonimiteit, bescherming en verblijfsrecht. Wat bescherming betreft, is secundaire victimisatie een belangrijk uitgangspunt in het strafproces, omdat opsporingsautoriteiten al het nodige moeten doen om aan de belangen van slachtoffers tegemoet te komen. Hoewel slachtoffers een goede rechtspositie hebben, wordt dit wat ondermijnd door een wat slechtere sociale positie. Onder slachtoffers van mensenhandel bestaat namelijk nog altijd een behoefte aan informatie over het strafproces. Deze informatie wordt nu vaak alleen gegeven wanneer slachtoffers al in contact zijn gekomen met de politie.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieLectoraat Integrale Veiligheid Avans Hogeschool
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk