De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenvatting

Opsporingsambtenaren verrichten met regelmaat al dan niet heimelijke werkzaam- heden op of aan de openbare weg en in of rondom woningen, schuren, loodsen enzovoorts (denk hier bijvoorbeeld aan het verrichten van aanhoudingen doorzoekingen en inkijkoperaties). Bij dergelijke werkzaamheden zijn soms ook R-C's en griffiers betrokken. Opsporingsambtenaren en R-C's geven aan dat deze werkzaamheden meer dan eens door derden op beeld worden vastgelegd, bijvoorbeeld middels beveiligingscamera's of mobiele telefoons. Zij ervaren dit kennelijk als een probleem: men wil namelijk niet dat opsporingstechnieken of -tactieken door derden worden vastgelegd en vaak ook niet dat die derden of anderen kunnen beschikken over beeldmateriaal met de beeltenis van opsporingsambtenaren en R-C's. Er blijkt in de praktijk evenwel veel onduidelijkheid te bestaan over de (juridische) mogelijkheden of bevoegdheden in deze: er ontbreekt een specifieke wettelijke regeling en er wordt hier wisselend naar uiteenlopende bevoegdheden gegrepen, bijvoorbeeld naar die tot inbeslagname (zie art. 94 e.v. Sv) of die tot het treffen van ordemaatregelen ter gelegenheid van een doorzoeking (zie de artikelen 124 en 125 Sv); men verschilt van mening over de vraag of die bepalingen wel een voldoende basis vormen voor het afnemen van camera's en het wissen van beeld- en geluidsopnamen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
PartnerArrondissementsparket te 's-Hertogenbosch
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk