De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een juridisch perspectief op het (Europees) aanbesteden van verzekeringen; Een vergelijking tussen de Wft en het Bao met betrekking tot de verzekeringsbemiddelaar

Een juridisch perspectief op het (Europees) aanbesteden van verzekeringen; Een vergelijking tussen de Wft en het Bao met betrekking tot de verzekeringsbemiddelaar

Samenvatting

Deze scriptie bevat een onderzoek naar twee verschillende rechtsgebieden: het (Europese) aanbestedingsrecht en de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze twee rechtsgebieden zijn met elkaar vergeleken waarbij de rol van de verzekeringsbemiddelaar centraal is gesteld. De hoofdvraag die hieruit is geformuleerd luidt: "Wat zijn de (juridische) mogelijkheden en onmogelijkheden binnen de (Europese) aanbestedingen van verzekeringen die voortvloeien uit de vergelijking tussen de Wft en het Europese aanbestedingsrecht?".

Uit deze hoofdvraag zijn twee probleemsituaties geformuleerd. Beide probleemsituaties gaan in op de afspraken die bestaan tussen de bemiddelaar en een van de inschrijvers, waardoor de bemiddelaar in de verleiding kan worden gebracht om niet voor de cliënt het meest passende product te kiezen, maar dat hij zijn eigen belang een rol laat spelen.

Een aspect uit de Wft dat veelvuldig terugkomt betreft de informatie die vooraf aan de cliënt moet worden verstrekt over de onderneming van de bemiddelaar, zijn manier van bemiddelen maar ook informatie over van wie hij provisie krijgt en aan welke onderneming hij is gebonden. Ook wordt het handelen van de bemiddelaar vergeleken met de basisbeginselen uit het (Europese) aanbestedingsrecht. Hieruit blijkt dat het gelijkheids- en objectiviteitsbeginsel botsen met de afspraken tussen bemiddelaar en inschrijver, waardoor de overige inschrijvers benadeeld kunnen worden. De overige inschrijvers worden niet op dezelfde wijze behandeld en beoordeeld omdat er geen objectieve analyse wordt gemaakt op basis van de gunnings- en selectiecriteria. In de probleemsituatie die de provisieafspraken betreft, wordt ook het transparantiebeginsel niet gehandhaafd, richting zowel de overige inschrijvers als de aanbestedende dienst. De overige inschrijvers zijn niet op de hoogte van de provisieafspraken en de aanbestedende dienst weet niet het precieze bedrag van de provisie.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
PartnerAppeldoorn Tendermanagement
Datum2011-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk