De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoeksrapport is geschreven voor de sectie arbeidsrecht binnen Prisma Advocaten. Er is praktijkgericht juridisch onderzoek verricht naar de verhouding tussen artikel 7:611 BW, 7:613 BW, 6:248 lid 2 BW. Middels dit rapport wordt duidelijk op welk wetsartikel een werkgever een beroep kan doen indien hij een arbeidsvoorwaarde eenzijdig wil wijzigen. Indien er schriftelijk een wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, kan de werkgever een beroep doen op artikel 7:613 BW. Een werkgever dient een zwaarwichtig belang aan te tonen. Het zwaarwichtig belang van de werkgever dient naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid tegen de belangen van de werknemer te worden afgewogen.
Indien een werkgever een collectieve wijziging wil doorvoeren, maar er is geen wijzigingsbeding met de werknemer overeengekomen, kan de werkgever een beroep doen op artikel 6:248 lid 2 BW. Artikel 6:248 lid 2 BW brengt de eis van onaanvaardbaarheid met zich mee. De onaanvaardbaarheidstoets is een zware maatstaf die zeer terughoudend dient te worden toegepast.
Indien werkgever en werknemer geen wijzigingsbeding zijn overeengekomen, kan op grond van artikel 7:611 BW ook op individuele basis arbeidsvoorwaarden eenzijdig gewijzigd worden. De werkgever beroept zich dan op het goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Indien een werkgever een arbeidsvoorwaarde wil wijzigen op grond van artikel 7:611 BW moeten de volgende criteria die voortvloeien uit het Stoof/Mammoet-arrest positief worden beantwoord: er moet sprake zijn van een redelijk voorstel, dat voorstel moet verband houden met gewijzigde omstandigheden en aanvaarding van dit voorstel moeten redelijkheid van de werknemer kunnen worden gevergd.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool
PartnerPrisma Advocaten
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk