De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zorgplicht van de bank onder de loep!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zorgplicht van de bank onder de loep!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De bank vervult in Nederland een bijzondere maatschappelijke functie. Voor de gehele Nederlandse bevolking is de bank het eerste aanspreekpunt om geld te lenen, sparen of te beleggen. De bank dient bij haar dienstverlening haar zorgplicht in acht te nemen. Deze zorgplicht houdt in dat de bank rekening moet houden met de belangen van haar klanten. In deze scriptie is voornamelijk onderzocht wat deze zorgplicht daadwerkelijk inhoudt, wat de implicaties hiervan zijn en hoe ver de zorgplicht reikt. Hierbij staan de precontractuele, contractuele en postcontractuele fase centraal. Ten aanzien van ieder afzonderlijke fase is onderzocht welke factoren de reikwijdte van de zorgplicht van banken kunnen beïnvloeden. De reikwijdte staat niet opgenomen in de wet, derhalve is aan de hand van de jurisprudentie getracht om een zekere lijn te onderkennen voor de reikwijdte van de zorgplicht. Voor iedere fase zijn er andere factoren die de reikwijdte van de zorgplicht beïnvloeden. De reikwijdte van de zorgplicht van de bank is derhalve niet met een eenduidige rechtsregel te definiëren, maar een rechtsonderwerp dat ingevuld wordt aan de hand van de omstandigheden van het specifieke geval.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfdelingJHS Juridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersBoom advocatenkantoor
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk