De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op weg naar een nieuw winkeltijdenbeleid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Op weg naar een nieuw winkeltijdenbeleid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De gemeente 's-Hertogenbosch heeft haar winkeltijdenbeleid vertaald in de
'Verordening winkeltijden 's-Hertogenbosch 1996' (Verordening). De Verordening is in
1996 door de gemeenteraad vastgesteld. Een aantal medewerkers van de afdeling
Economische Zaken van de gemeente 's-Hertogenbosch hebben bij het behandelen
van verzoeken van de winkeliers geconstateerd, dat de Verordening gebreken bevat
en verouderd is.
In dit onderzoek wordt onderzocht welke gebreken de Verordening en daarmee het
winkeltijdenbeleid bevat en welke onderdelen aangepast dienen te worden.
De volgende vraagstelling staat centraal in dit onderzoek: in welke zin dient het
huidige winkeltijdenbeleid te worden geactualiseerd en welke gebreken van de huidige
verordening dienen aangepast te worden?
Er zijn passages in de Verordening, waardoor het lijkt alsof de Winkeltijdenwet (WTW)
pas in werking is getreden. Er wordt in de Verordening onder andere beschreven
wanneer de WTW in werking is getreden en welke bevoegdheden gemeenten hebben
gekregen. Aangezien de WTW in 1996 in werking is getreden, zijn deze
beschrijvingen niet meer actueel.
De gemeente 's-Hertogenbosch verleent per kalenderjaar vrijstelling voor ten hoogste
12 zon- en feestdagen, waarvoor de verboden vervat in artikel 2 lid 1 sub a en b van
de WTW niet gelden. De vaststelling van de zon- en feestdagen geschiedt per
stadsdeel en per branche. In de Verordening zijn de beschrijvingen van de stadsdelen
en de branches niet opgenomen. Daarnaast is nergens vastgesteld wanneer de
vaststelling van de 'Koopzondagenregeling' geschiedt. De gemeente 's-Hertogenbosch
is aanbevolen om de stadsdelen en de branches in de toelichting van de Verordening
te vermelden en beleidsregels ten aanzien van de zon- en feestdagenregeling vast te
stellen.
Artikel 6 van de Verordening laat het niet toe om voor zon- en feestdagen ontheffing
te verlenen voor avondwinkels. Dit artikel is niet in overeenstemming met artikel 3 lid
4 van de WTW. De gemeente 's-Hertogenbosch is aanbevolen om artikel 6 van de
Verordening te wijzigen.
De gemeente 's-Hertogenbosch heeft in de Verordening de mogelijkheid opgenomen
om in geval van bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard en het uistallen van
goederen ontheffing te verlenen van de verplichte openingstijden. In de Verordening
komt niet duidelijk naar voren voor welke gevallen ontheffing verleend kan worden.
De in de Verordening opgenomen toerismebepaling voldoet niet aan de voorwaarden,
die de WTW stelt. De gemeente 's-Hertogenbosch is aanbevolen om dit gebrek te
herstellen. Er liggen wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer die de 'toerismebepaling'
van de WTW beogen te wijzigen. De gemeente 's-Hertogenbosch is aanbevolen om
deze wijzigingen ook in haar Verordening op te nemen, indien de WTW wordt
gewijzigd.
De handhaving van de het winkeltijdenbeleid geschiedt strafrechtelijk. Uit de
consultaties met de winkeliersverenigingen en een agent van de Regiopolitie zijn
gebleken dat er nauwelijks wordt opgetreden tegen overtredingen. De gemeente 's-
Hertogenbosch is aanbevolen om ook bestuursrechtelijk te gaan handhaven

Toon meer
Thema
OrganisatieJuridische Hogeschool
PartnerGemeente 's-Hertogenbosch
Datum2009-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk