De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van vergunningplicht naar algemene regel

“Een onderzoek naar het dereguleren van activiteiten in het omgevingsplan”

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Van vergunningplicht naar algemene regel

“Een onderzoek naar het dereguleren van activiteiten in het omgevingsplan”

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In 2021 zal de Omgevingswet in werking treden. Deze wet gaat over het beschermen en
benutten van de fysieke leefomgeving. Met de nieuwe wet worden er zes
kerninstrumenten geïntroduceerd. Het omgevingsplan is hier een van. Deze zal het
huidige bestemmingsplan vervangen. Waar het bestemmingsplan dient voor een goede
ruimtelijke ordening, strekt de reikwijdte van het omgevingsplan zich verder tot de gehele
fysieke leefomgeving. Tot op heden zijn regels over activiteiten die buiten de reikwijdte
van een goede ruimtelijke ordening vallen, maar wel binnen het bereik van de fysieke
leefomgeving, opgenomen in verordeningen. Deze verordeningen zullen met de komst
van de Omgevingswet dus ook komen te vervallen. Aangezien het integreren van
gemeentelijke regels omtrent de fysieke leefomgeving in het omgevingsplan de grootste
uitdaging zal zijn op gemeentelijke niveau, is dit onderzoeksrapport opgesteld voor de
gemeente Echt-Susteren.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnerGemeente Echt-Susteren
Datum2018-05-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk