De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Contract risk management: an ounce of prevention is worth a pound of cure

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Contract risk management: an ounce of prevention is worth a pound of cure

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Contract risk management is het managen van verwachtingen van partijen, het preventief voorkomen van risico’s en het alloceren van die risico’s door hierover contractueel afspraken te maken. Een contract dient niet slechts te zorgen voor juridische bescherming tegen claims, maar dient voornamelijk als draaiboek voor de samenwerking tussen partijen te fungeren. Er is daarom onderzoek gedaan naar zowel juridische als niet-juridische beheersmaatregelen om risico’s te voorkomen dan wel de impact te mitigeren. Op basis daarvan zijn verschillende aanbevelingen gedaan, o.a. om contracten integraal te beoordelen en om de juiste mensen op het juiste moment te betrekken bij de totstandkoming van contracten.

OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
OpleidingHBO-Rechten
PartnerBosch Rexroth
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk