De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De Middenweg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Naar alle waarschijnlijkheid treedt in 2019 de Omgevingswet in werking. Voor gemeenten betekent dit dat zij voor het gehele gemeentelijk grondgebied een omgevingsplan zullen moeten vaststellen. Het omgevingsplan zal de vervanger zijn van het nu bekende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan dat men nu kent is er ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Het omgevingsplan daarentegen strekt zich tot de gehele fysieke leefomgeving. Dat betekent dat onder andere regels over geluid, water en milieu gestalte kunnen of zelfs moeten krijgen in het omgevingsplan. Veel van deze regels zijn momenteel nog geregeld in (autonome) verordeningen van de gemeente Tilburg. Het eerste gedeelte van dit onderzoek richt zich daarop. Er wordt gekeken welke regels over activiteiten over moeten gaan naar het omgevingsplan. Vervolgens als is vastgesteld welke over moeten, wordt onderzocht voor welke van deze activiteiten een meldingenstelsel het meest voor de hand ligt. De Omgevingswet beoogt namelijk een verschuiving plaats te laten vinden van vergunningplichtige activiteiten naar algemene regels. Een meldingenstelsel kan gezien worden als een tussenvariant. Om tot een concreet advies te komen is er gebruikgemaakt van een rechtsbronnen- en literatuuronderzoek.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
OpleidingHBO-Rechten
PartnerGemeente Tilburg
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk