De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wetsvoorstel bestuur en toezicht (monistisch stelsel)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wetsvoorstel bestuur en toezicht (monistisch stelsel)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Nederland heeft als doelstelling om het vestigingsklimaat voor binnenlandse en buitenlandse ondernemers aantrekkelijker te maken. Daarvoor is modernisering van het huidige ondernemingsrecht noodzakelijk. Minister Hirsch Ballin heeft hierover een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Één van de wijzigingen is het mogelijk maken voor structuurvennootschappen om een monistisch stelsel in te stellen. In het monistisch stelsel nemen de toezichthouders deel in het bestuur. Beide stelsel hebben zo hun voor- en nadelen. Een voordeel van het dualistisch stelsel is het door middel van de scheiding over twee organen gerealiseerde onafhankelijkheid. En als voordeel van het monistisch stelsel wordt genoemd de betere informatiestroom tussen uitvoerende en toezichthoudende bestuurders in vergelijking met het dualistisch stelsel. Sfeer BV heeft meer dan 900 werknemers die voornamelijk werkzaam zijn in Nederland. Onderzoek heeft uitgewezen dat Sfeer BV een structuurvennootschap is. Daarnaast zijn zij op basis van het huidige recht verplicht een RvC in te stellen op grond van art. 2:268 lid 1 BW. Dit artikel komt te vervallen waardoor de mogelijkheid ontstaat toezichthouders plaats te laten nemen in het bestuur als niet uitvoerende bestuurders. Bij Sfeer BV zijn er op dit moment drie commissarissen en één bestuurder werkzaam. Mijn aanbevelingen aan Sfeer BV zijn het houden van een vergadering met de bestuurder, de commissarissen, bij voorkeur de aandeelhouders en de COR. Hierin dienen alle voor- en nadelen van beide systemen besproken te worden en de kosten en baten van het instellen van een monistisch systeem. Door de geschiedenis en de huidige situatie bij Sfeer BV vind ik dat er geen enkel systeem de voorkeur verdient en het niet nodig is de bedrijfsstructuur te veranderen.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfdelingJHS Juridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersBol Accountants B.V.
Datum2009-01
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk