De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Frequent ziekteverzuim: Een onderzoek naar praktische en juridische mogelijkheden die door SVB Breda ingezet kunnen worden bij frequent ziekteverzuim.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Frequent ziekteverzuim: Een onderzoek naar praktische en juridische mogelijkheden die door SVB Breda ingezet kunnen worden bij frequent ziekteverzuim.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De scriptie geeft een totaaloverzicht van de praktische en juridische mogelijkheden die ingezet kunnen worden door de SVB Breda wanneer werknemers van afdeling Uitvoering van de SVB Breda zich frequent ziek melden.Het probleem dat heeft geleid tot de vraag om de praktische en juridische mogelijkheden te onderzoeken is het feit dat er een aantal werknemers frequent verzuimen binnen de afdeling Uitvoering. Op dit moment worden wel gesprekken gevoerd met werknemers die frequent verzuimen, maar die gesprekken leiden niet altijd tot minder verzuim. Onder frequent verzuim wordt bij de SVB Breda drie of meer ziekmeldingen binnen twaalf maanden verstaan.

De wet biedt met een loondoorbetalingsplicht van 70% van het loon tijdens ziekte, wachtdagen en bovenwettelijke vakantiedagen die als ziektedagen mogen worden gerekend mogelijkheden om frequent verzuim af te remmen. Deze wettelijke mogelijkheden worden door de cao van de SVB beperkt. Wel kan de werkgever afspraken met de werknemer maken over bijvoorbeeld het wijzigen van de arbeidstijden/uren of de afdeling waarin hij werkzaam is. Daarnaast zijn er nog praktische mogelijkheden, zoals het voeren van verzuim- en driegesprekken. Wanneer de afspraken die in die gesprekken worden gemaakt niet worden nagekomen of de regels uit het ziekteverzuimbeleid worden overtreden, heeft de werkgever nog de mogelijkheid om een waarschuwing te geven, het loon op te schorten of het loon (gedeeltelijk) niet meer uit te betalen. Wanneer de werkgever over wil gaan tot beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens frequent verzuim kan hij dit doen door middel van beëindigen met wederzijds goedvinden, opzegging en ontbinding.

Geadviseerd wordt om de arbeidsongeschiktheid vast te laten stellen door de bedrijfsarts. Daarnaast wordt geadviseerd te onderhandelden over de inhoud van de cao met betrekking tot de hoogte van de loondoorbetaling tijdens ziekte, de wachtdagen en de mogelijkheid om de bovenwettelijke vakantiedagen als ziektedagen te mogen rekenen. Ook zou de SVB aandacht moeten (blijven) besteden aan de dossieropbouw.

Toon meer
Thema
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfdelingJHS Juridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersSociale Verzekeringsbank Breda
Datum2011-05
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk