De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Mensenrechter

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Wanneer de kantonrechter een beschermingsmaatregel in de vorm van een curatele, bewind en/of mentorschap instelt, wordt de persoon die het betreft, de betrokkene, beperkt in de uitoefening van zijn persoonlijke autonomie. Het in 2016 door Nederland geratificeerde VN-Gehandicaptenverdrag tracht te bewerkstelligen dat de betrokkene zijn persoonlijke autonomie juist zoveel mogelijk behoudt. Met dit onderzoek is de conformiteit van het een aan het ander vastgesteld, om vervolgens de kantonrechter te kunnen adviseren over een aanpassing in zijn werkwijze. Daarbij speelde artikel 12 van het VN-Gehandicaptenverdrag, dat specifiek ziet op de beschermingsmaatregelen, de hoofdrol. Gebleken is dat de nationale wettelijke regeling op het punt van keuzevrijheid en proportionaliteit nog te wensen over laat. Zo is er geen regulering omtrent de toetsing aan wilsbekwaamheid door de kantonrechter, curator, mentor of bewindvoerder, bestaat er geen wettelijke proportionaliteitstoets voor het bewind en/of mentorschap en is er geen regeling omtrent het levenstestament als alternatief voor de beschermingsmaatregel. De kantonrechter kan daar verandering in brengen door de grote beoordelingsruimte die hem toekomt verdragsconform in te vullen. Rechtstreekse werking toekennen aan artikel 12 van het VN-Gehandicaptenverdrag is eventueel ook mogelijk. Wil de kantonrechter zijn werkwijze in lijn brengen met het VN-Gehandicaptenverdrag, dan dient hij met name een vaste toetsing aan wilsbekwaamheid uit te voeren, de processen-verbaal en checklisten daar op aan te passen, een zorgvuldige proportionaliteitstoets uit te voeren, en curatoren, bewindvoerders, mentoren en andere professionals voor te lichten over de taken en verantwoordelijkheden die zij hebben in het kader van de persoonlijke autonomie van de betrokkene.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
OpleidingHBO-Rechten
PartnersRechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk