De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Eenzijdige wijziging van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Eenzijdige wijziging van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Wanneer mag een werkgever eenzijdig arbeidsvoorwaarden wijzigen?
Ingegaan wordt op de artikelen 7:613 BW (Wijzigingsbeding) en 7:611 BW (goed werkgever- / goed werknemerschap). Bij artikel 7:613 BW moet de werkgever een wijzigingsbeding zijn overeengekomen die in dezelfde overeenkomst staat als de te wijzigen arbeidsvoorwaarden. Naast het wijzigingsbeding moet de werkgever ook voldoende zwaarwichtig belang hebben om te mogen wijzigen. Dit hangt veelal af van alle omstandigheden. Zaken die hierbij een rol kunnen spelen zijn de toestemming van een ondernemingsraad, de belangen van de werknemer zoveel mogelijk waarborgen en onderzoek doen naar andere mogelijkheden. Bij artikel 7:611 BW gaat het om gewijzigde omstandigheden bij de onderneming. In dat geval moet de werkgever een redelijk voorstel doen aan de werknemer. Uit dit voorstel moet ook blijken dat de belangen van de werknemer worden gewaarborgd. Voor het wijzigen van primaire arbeidsvoorwaarden maakt het niet uit of er sprake is van een contractueel wijzigingsbeding. Ook bij gebreke van dit beding wordt dezelfde maatstaf gehanteerd als die van artikel 7:613 BW. Voor secundaire arbeidsvoorwaarden geldt dat het wijzigen via artikel 7:611 BW gezien kan worden als betere mogelijkheid. Hier hoeft de werkgever namelijk geen zwaarwichtig belang aan te tonen. Hier moet de werkgever wel rekening houden met de belangen van de werknemer, maar dit geldt ook andersom. Wanneer de werkgever de werknemer voldoende wil compenseren en de werknemer alsnog niet heeft ingestemd kan de wijziging wel de toets van de Rechter doorstaan.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool
PartnerNobel Van Toorn Advocaten
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk