De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Alcoholmatiging in de gemeente Roosendaal, vechten tegen de bierkaai?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Alcoholmatiging in de gemeente Roosendaal, vechten tegen de bierkaai?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De gemeente Roosendaal kent nog geen alcoholmatigingsbeleid, maar wil dit wel ontwikkelen. Dit zodat de alcoholgerelateerde gezondheidsschade en de verstoring van de openbare orde en veiligheid kan worden teruggedrongen. De alcoholmatigings-instrumenten moeten zich op deze gebieden richten. De instrumenten moeten ook aandacht schenken aan de kern van het probleem. Deze is gelegen in de tolerante houding t.a.v. alcoholgebruik. Hierdoor is onvoldoende aandacht voor de nadelige effecten van overmatig alcoholgebruik. Alcoholmatigingsinstrumenten willen burgers beïnvloeden in de mate waarin zij alcohol drinken en waar zij drinken. Hierdoor kan sprake zijn van inbreuk op één of meer grondrechten. Daarom moet duidelijk worden, in hoeverre de gemeente in de grondrechten van de burger mag ingrijpen. De doelstelling van het onderzoek is het opstellen van een checklist, met voorwaarden voor de inzet van alcoholmatigingsinstrumenten. De checklist vormt een belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van het alcoholmatigingsbeleid. Er zijn legio instrumenten die in het beleid kunnen worden opgenomen. Daarom moet duidelijk worden: "Welke juridische instrumenten de gemeente Roosendaal, gelet op haar verantwoordelijkheid voor de gezondheid en de openbare orde en veiligheid, kan inzetten om overmatig alcoholgebruik terug te dringen, waarbij de grondrechten van burgers worden gewaarborgd en waarbij aandacht wordt besteed aan de kern van de problematiek?" Er kunnen preventieve en repressieve instrumenten worden ingezet. Repressieve instrumenten grijpen vaker in op grondrechten. Door het grondwettelijk beperkingsstelsel te volgen, kan de gemeente waarborgen dat dit legitiem gebeurt. Daarnaast moet de gemeente zich afvragen of haar ingrijpen noodzakelijk is en of het voldoet het aan het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de checklist.

Toon meer
Trefwoorden
Thema
OrganisatieJuridische Hogeschool
PartnerGemeente Roosendaal (afdeling beleidsrealisatie, team regelgeving)
Datum2009-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk