De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De gevolgen van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de AMvB schuldbemiddeling private partijen op het huidige minnelijke traject

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De gevolgen van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de AMvB schuldbemiddeling private partijen op het huidige minnelijke traject

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze onderzoeksrapportage gaat over de gevolgen van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en AMvB schuldbemiddeling private partijen op het huidige minnelijke traject. Aan de hand van deze gevolgen is bekeken op welke wijze het Juridisch Loket haar dienstverlening moet/kan aanpassen.

Uit het onderzoek blijkt dat de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening een kaderwet is waar nog veel onduidelijkheid over bestaat. Gemeenten hebben de plicht om beleid op te stellen voor het minnelijke traject in hun gemeente, maar de in de parlementaire stukken staat niet exact omschreven op welke wijze men dat moet doen. Gemeenten moeten daarentegen wel een beleidsplan opstellen waarin men richting geeft aan het minnelijke traject in de gemeente.

Er bestaat met name onduidelijkheid over de doorwerking van de Algemene wet bestuursrecht op het minnelijke traject. In de parlementaire stukken is omschreven dat de Algemene wet bestuursrecht doorwerkt, maar bij de toetsing aan het besluitvereiste levert dit problemen op. De Algemene wet bestuursrecht werkt in sommige gevallen niet door, aangezien er geen publiekrechtelijke grondslag is. Er moet aan de hand van jurisprudentie duidelijkheid worden verschaft.

De AMvB schuldbemiddeling private partijen maakt het mogelijk dat natuurlijke- en rechtspersonen zelfstandig en tegen betaling het minnelijke traject uitvoeren. De AMvB treedt vooralsnog niet in werking, aangezien het kabinet is gevallen en er forse kritiek is op de eerste randvoorwaarden van de AMvB. Deze AMvB heeft dus (vooralsnog) geen gevolgen voor de dienstverlening van het Juridisch Loket.

In de scriptie is omschreven op welke wijze het Juridisch Loket haar dienstverlening moet aanpassen. Hierbij is er aansluiting gezocht bij de taken en bevoegdheden van het Juridisch Loket als organisatie.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool
PartnerJuridisch Loket
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk