De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Wet werk en zekerheid: Wat verandert er voor Fujifilm?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De Wet werk en zekerheid: Wat verandert er voor Fujifilm?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Fujifilm streeft ernaar om te voldoen aan de nieuwe Wet werk en zekerheid, hierna: WWZ. Deze scriptie is
geschreven naar aanleiding van de veranderingen die de WWZ met zich meebrengt voor Fujifilm. In deze scriptie staat de volgende vraag centraal:
Op welke wijze dient FUJIFILM Manufacturing Europe B.V. te Tilburg haar bedrijfsreglement,
arbeidsovereenkomsten en beëindigingsovereenkomst aan te passen om te kunnen voldoen aan de gewijzigde omstandigheden op het gebied van het flexrecht en het ontslagrecht als gevolg van de Wet werk en zekerheid?
Deze scriptie gaat eerst in op de praktijk van Fujifilm vóór de inwerkingtreding van de WWZ. Hierbij is geconstateerd dat een deel van het bedrijfsreglement van Fujifilm is verouderd. Verder is gebleken dat de arbeidsovereenkomsten niet volledig voldoen aan de wet- en regelgeving vóór de inwerkingtreding van de WWZ. Dit betekent dat Fujifilm de geconstateerde gebreken dient aan te passen. Ook is er onderzoek gedaan naar de praktijk van Fujifilm ná de inwerkingtreding van de WWZ. Er is geconstateerd dat Fujifilm haar bedrijfsreglement, arbeidsovereenkomsten en model beëindigingsovereenkomst dient aan te passen aan de gevolgen van de WWZ. In deze scriptie is ingegaan op de mogelijkheden die Fujifilm heeft om haar bedrijfsreglement, arbeidsovereenkomsten en de beëindigingsovereenkomst aan te passen. Ook de risico’s worden vermeld. Voor Fujifilm zijn documenten opgesteld die als bijlage zijn toegevoegd aan deze scriptie. Hier zou Fujifilm gebruik van kunnen maken in de toekomst.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfdelingJHS Juridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersFUJIFILM Manufacturing Europe B.V.
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk