De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Resultaten van de inzet van juridische instrumenten bij de aanpak van veelplegers in het Veiligheidshuis Breda

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Resultaten van de inzet van juridische instrumenten bij de aanpak van veelplegers in het Veiligheidshuis Breda

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Een relatief gering aantal daders, de zogenaamde veelplegers , zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de criminaliteit, zoals autokraken, vernielingen, inbraken, bedreigingen, zakkenrollerij en winkeldiefstallen. Deze vormen van criminaliteit veroorzaken veel overlast, maatschappelijke schade en onveiligheidsgevoelens. Het Veiligheidshuis Breda heeft het Casusoverleg Veelplegers opgericht om de veelplegers aan te pakken. Na elke aanhouding van een strafbaar feit bespreekt het Casusoverleg Veelplegers de betreffende veelpleger en stellen zij een scenario (plan van aanpak) op. De persoonsgerichte aanpak staat centraal. Dit betekent dat er een zoveel als mogelijk op de specifieke persoonlijke kenmerken en situatie van de veelpleger toegesneden aanpak wordt gemaakt.
Doel van het onderzoek was om de bestaande juridische instrumenten, ingezet bij de aanpak van veelplegers bij het Veiligheidshuis Breda, te evalueren en daarnaast te onderzoeken in hoeverre de inzet van deze instrumenten kan worden verbeterd.
De volgende juridische instrumenten kunnen bij de aanpak van veelplegers worden ingezet:
• voorwaardelijk sepot, art. 167 lid 2 jo 242 lid 2 jo 244 lid 3 jo 245 lid 3 WvSv;
• OM-transactie, art. 74 WvSr;
• strafbeschikking, art. 257a e.v. WvSv;
• taakstraf, art. 9 lid 1 onder 3 jo 22c WvSr;
• schorsing voorlopige hechtenis onder voorwaarden, art. 80 WvSv;
• onvoorwaardelijke veroordeling, art. 9 WvSr;
• voorwaardelijke veroordeling, art. 14a WvSr;
• tenuitvoerlegging voorwaardelijke veroordeling, art. 14g WvSr;
• maatregel Inrichting Stelselmatige Daders, art. 38m e.v. WvSr;
• plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis, art. 37 WvSr;
• terbeschikkingstelling, art. 37a WvSr;
• reclasseringstoezicht;
• voorwaardelijke invrijheidstelling, art. 15 WvSr;
• Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, BOPZ;
• schuldsanering, Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
• uitkeringen;
• ontheffing van de arbeidsverplichting, art. 9 lid 2 WWB.
Uit onderzoek blijkt dat het Casusoverleg Veelplegers een goed concept is voor de aanpak van veelplegers. Echter er zijn binnen deze aanpak wel een aantal knelpunten. D.m.v. een resultaatsmeting toegepast op ketendossiers zijn deze knelpunten naar voren gekomen. Een eerste constatering is dat veel ketendossiers onvolledig zijn. Volledige ketendossiers zijn erg belangrijk omdat vanuit het ketendossier het scenario bepaald wordt. Ook blijkt uit onderzoek dat de aanpak via het strafrecht en de nazorg niet integraal genoeg worden behandeld. De nazorgplannen zouden meer naar voren moeten komen bij het Casusoverleg Veelplegers. Vervolgens kan geconcludeerd worden dat uit de ketendossierbestudering blijkt dat de rechter regelmatig afwijkt van het scenario. Voor het Casusoverleg Veelplegers is het erg belangrijk om te weten waarom de rechter afwijkt van het scenario. Een terugkoppeling vanuit de officier van justitie zou het Casusoverleg Veelplegers helpen om eventuele knelpunten inzichtelijk te maken en deze te verbeteren. De laatste conclusie is gebaseerd op instrumenten waarin behandeling is opgenomen. Uit de dossierbestudering en de interviews blijkt dat deze instrumenten moeilijk zijn om daadwerkelijk in te zetten.

Toon meer
Thema
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieVeiligheidshuis Breda
Datum2009-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk