De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zorg voor Privacy!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zorg voor Privacy!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Amarant Groep biedt ondersteuning, zorg en behandeling aan mensen met een beperking in iedere levensfase,
variërend van lichte ondersteuning aan huis tot zeer intensieve specialistische zorg. Naast zorg en behandeling biedt
zij kansen en mogelijkheden op het gebied van vrije tijd, dagbesteding, opleiding en werk. Bij het leveren van een
goede zorg- en dienstverlening dient Amarant Groep ongetwijfeld te werken met veel persoonsgegevens van haar
cliënten. Daarom is zij zich bewust van de privacynormen. Het huidige privacybeleid van Amarant Groep is echter
nog niet geüpdatet waardoor het nog niet voldoet aan de toekomstige privacywetgeving.
Dit rapport betreft een onderzoek naar de gevolgen van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming voor Amarant Groep als zorginstelling. De Algemene Verordening Gegevensbescherming is
op 25 mei 2016 in werking getreden en is per 25 mei 2018 van toepassing. De huidige nationale privacywetgeving,
Wet bescherming persoonsgegevens, en de Europese privacyrichtlijn waar de Wet bescherming persoonsgegevens
op gebaseerd is, vervallen en worden vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een
Europese verordening.
De AVG wil het beschermingsniveau van persoonsgegevens verhogen door versterking en nadere omschrijving van
de rechten van de betrokkenen en van de verplichtingen van degenen die persoonsgegevens verwerken.

Toon meer
Trefwoorden
Thema
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
OpleidingHBO-Rechten
PartnersAmarant Groep
Datum2018-01-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk