De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Pre mediation in de gemeente Best

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Pre mediation in de gemeente Best

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het bestuursrecht wordt steeds meer de aandacht gevestigd op het concept van mediation, in dit kader pre mediation genoemd of het toepassen van mediationvaardigheden. Bij pre mediation wordt er persoonlijk contact gezocht door de dossierbehandelaar met de betrokkenen. Samen proberen zij tot een oplossing voor de aanvraag of het bezwaar te komen. Dit om conflicten te voorkomen dan wel op te lossen. Door het persoonlijke contact waarbij alle partijen de mogelijkheid krijgen om hun daadwerkelijke belangen te uiten, wordt er meer aandacht besteed aan het op een zorgvuldige wijze nemen van een besluit. Door de betrokkenheid naar de burger toe en het bieden van een luisterend oor, ontstaat er eerder begrip en acceptatie bij de burger voor het besluit of deze voor hem of haar nu positief of negatief uitvalt. De gemeente Best heeft positieve geluiden gehoord over deze actuele ontwikkeling in publiekrechtelijke organisaties en is dan ook in samenwerking met twee andere gemeenten begonnen met het aanbieden van trainingen mediationvaardigheden voor ambtenaren, welke vervolgens bij een particuliere organisatie werden gevolgd. De gemeente Best wil nu pre mediation gaan implementeren op de afdeling Sociale Zaken en dit op zodanige wijze organiseren dat hierdoor het aantal bezwaarprocedures afneemt en de klanttevredenheid wordt verhoogd. Ondanks de gevolgde trainingen, is echter nog onduidelijk hoe pre mediation dient te worden geïntegreerd in het werkproces. Ook bij pre mediation heeft een burger immers recht op de waarborgen uit de Algemene wet bestuursrecht die gelden voor de bekende formele procedure. Het onderzoek heeft dan ook als doel om voor de gemeente Best te adviseren hoe pre mediation kan worden geïntegreerd in de primaire fase en de bezwaarfase gelet op de juridische toetsing aan de Algemene wet bestuursrecht. De uiteindelijke resultaten leiden tot een advies in de vorm van twee procesbeschrijvingen die aantonen hoe pre mediation in de praktijk door de ambtenaren op de afdeling Sociale Zaken kan worden toegepast. Buiten deze procesbeschrijvingen wordt ook een beeld gegeven van hoe andere gemeenten vorm hebben gegeven aan pre mediation en welke effecten dit op de organisatie en de burgers had.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnerGemeente Best
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk