De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het rechterlijk toezicht op de Wsnp-bewindvoerder

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het rechterlijk toezicht op de Wsnp-bewindvoerder

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding van het onderzoek was het voorstel van de Commissie insolventierecht om het rechterlijk toezicht op de bewindvoerder te beperken en het toezicht in de eerste plaats bij een zogenaamde schuldeiserscommissie te leggen. De Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wsnp, (hierna: de Raad) wil zich weren tegen vorenstaand voorstel. Volgens de Raad is het succes van het Wsnp juist mede te danken aan het toezicht van de rechterlijke macht op de bewindvoerders en verloopt het rechterlijk toezicht derhalve goed. De Raad is van mening, nu nimmer is aangetoond dat het rechterlijk toezicht niet goed verloopt, dat er geen grond is die inperking van het rechterlijk toezicht rechtvaardigt. Door middel van het onderzoeksrapport wil de Raad achterhalen of er een grond is die inperking van het rechterlijk toezicht rechtvaardigt.

In dit onderzoeksrapport wordt beschreven hoe in de praktijk door de rechterlijke macht op de bewindvoerder toezicht wordt gehouden. Voorts wordt beschreven wat verschillende betrokkenen vinden van het rechterlijk toezicht dat op de bewindvoerder wordt uitgeoefend. De betrokkenen bij dit onderzoek zijn acht RC´s van acht verschillende arrondissementen, 22 bewindvoerders, drie informanten van drie grote schuldeisers en twee informanten van twee gerechtsdeurwaarders. Tot slot zijn de meningen van vorenstaande betrokkenen over het voorstel van de Commissie insolventierecht naar voren gebracht.

De RC´s zijn van mening dat het rechterlijk toezicht momenteel goed verloopt. Wel wordt door een aantal RC´s aangegeven dat zij te kampen hebben met een grote werklast. Dit zorgt ervoor dat alleen toezicht gehouden wordt op het nodige. ook de bewindvoerders vinden dat het rechterlijk toezicht goed verloopt. De informanten van de schuldeisers hebben aangegeven geen zicht te hebben op hoe het rechterlijk toezicht uitgeoefend wordt, maar hebben wel vertrouwen in de rechtbank. Zoals eerder aangeven is ook aan de betrokkenen gevraagd wat zij van het voorstel van de Commissie insolventierecht vinden. Alle RC´s zien geen heil in een schuldeiserscommissie (m.u.v. één RC). Zij verwachten in eerste instantie dat schuldeisers niet zullen plaatsnemen in een schuldeiserscommissie, omdat schuldeisers niet bereid zouden zijn meer geld en energie te steken in iets wat hen weinig tot niets levert. Ook de bewindvoerders zien geen baat bij het in het leven roepen van een schuldeiserscommissie. De schuldeisers gaven aan dat zij deelneming aan een schuldeiserscommissie alléén zouden overwegingen bij grote zakelijke insolventies. De informanten van de gerechtsdeurwaarders gaven aan dat zij het idee achter het voorstel goed vinden, maar ook zij denken dat schuldeisers niet zullen plaatsnemen in een schuldeiserscommissie.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfdelingJHS Juridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersRaad voor Rechtsbijstand, Bureau Wsnp te ´s-Hertogenbosch
Datum2009-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk