De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wsnp : Wetswijzigingen per 1 januari 2008 & de consequenties voor Advocatenkantoor Visser

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wsnp : Wetswijzigingen per 1 januari 2008 & de consequenties voor Advocatenkantoor Visser

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De huidige gedachte, dat mensen niet levenslang in een uitzichtloze situatie van enorme
schuldenlasten moeten verkeren, is afkomstig vanuit Amerika. De Wet schuldsaneringsregeling
natuurlijke personen lijkt dan ook veel op de Amerikaanse Bankruptcy Reform Act 1978. Het is een
regeling voor natuurlijke personen die een enorme schuldenlast hebben en in een uitzichtloze situatie
verkeren. De schuldenaar moet, gedurende de looptijd van de schuldsaneringsregeling, aan zijn uit de
schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen voldoen. Door middel van deze regeling heeft
de schuldenaar de mogelijkheid om, in beginsel na drie jaren, een schone lei verkrijgen.
Na de invoering van de Wsnp in 1998 heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum een evaluatie gehouden. Hieruit bleek dat de gestelde doelen niet gerealiseerd
werden. Uiteindelijk heeft men een nieuw wetsvoorstel opgesteld, waarin veranderingen zijn
aangebracht met het doel de oorspronkelijk beoogde doelstellingen alsnog te kunnen realiseren. Het
wetsvoorstel is op 22 mei 2007 goedgekeurd en per 1 januari 2008 is de nieuwe Wet schuldsanering
natuurlijke personen in werking getreden. Wetsartikelen zijn gewijzigd, oude bepalingen zijn vervallen
en er zijn nieuwe bepalingen opgenomen in de Wet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van
2008.
Bij Advocatenkantoor Visser behandelt men Wsnp-zaken. Dit is mogelijk op basis van een
toevoeging. De meeste Wsnp-zaken die Advocatenkantoor Visser behandelt, zijn zaken waarin hoger
beroep moet worden ingesteld. Dit komt doordat in eerste aanleg vertegenwoordiging door een
procureur niet is vereist. Een schuldenaar zal zich meestal pas wenden tot een advocaat, indien dit echt
noodzakelijk is.
De veranderingen in de Wet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen hebben voor
Advocatenkantoor Visser dan ook voornamelijk consequenties, ten aanzien van de zaken waarin de
schuldenaar hoger beroep in stelt. Daarnaast zijn er ook nog een aantal veranderingen die kleine
gevolgen hebben voor de vertegenwoordiging in eerste aanleg. De consequenties voor
Advocatenkantoor Visser zijn met name gelegen in de vertegenwoordiging en belangenbehartiging
van de schuldenaar.
Een aantal veranderingen in de Wet schuldsanering natuurlijke personen hebben geen direct of indirect
verband met het instellen van hoger beroep of vertegenwoordiging van schuldenaren. Dientengevolge
brengen deze veranderingen geen consequenties met zich mee voor Advocatenkantoor Visser

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfdelingJHS Juridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersAdvocatenkantoor Visser
Datum2008-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk