De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kostbaar puntenverlies in de integrale strijd tegen de hennepteelt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kostbaar puntenverlies in de integrale strijd tegen de hennepteelt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de politieregio Midden en West Brabant werkt de politie samen met convenantpartners in de aanpak van hennepteelt. Deze scriptie zoomt in op de toepassing van bevoegdheden met betrekking tot het betreden van panden in de integrale aanpak van hennepkwekerijen. Hiervoor is de praktijk van 2011 bekeken (dossieronderzoek), zijn deelnemende partijen geïnterviewd en is de wetgeving omtrent het binnentreden van alle convenantpartners bestudeerd. Uit deze studie blijkt dat de politie, medewerkers van netbeheerder Enexis en vertegenwoordigers van woningcorporaties de panden rechtmatig betreden. De politie heeft een bevoegdheid tot betreden volgens artikel 9 lid 1 sub b Opiumwet. Op basis van die bevoegdheid kan zij een machtiging verkrijgen volgens de Algemene wet op het binnentreden (Awob). Volgens de Awob, artikel 8 lid 2, kan zij zich laten vergezellen, indien het doel dat redelijkerwijs vereist. Deze doelbinding gaat op voor de medewerkers van Enexis, zij hebben immers de technische expertise met betrekking tot de technische installaties, zodat een veilige situatie gecreëerd kan worden. Dit dient het strafvorderlijke doel, waartoe de politie binnentreedt. De vertegenwoordigers van de woningcorporaties kunnen op dezelfde bepaling vergezellen. Hun doel is, als vertegenwoordiger van de eigenaar van het pand, vernielingen aan het pand vast te stellen die aangebracht zijn ten behoeve van de hennepkwekerij. Zelfs medewerkers van het ruimingsbedrijf mogen de politie vergezellen op dezelfde bepaling. Zij beëindigen namelijk het gepleegde strafbare feit, zij ruimen de hennepkwekerij.
De toezichthouders van de gemeente blijken in de praktijk ook gebruik te maken van de bepaling van artikel 8 lid 2 Awob, het vergezellen van de politie. Maar zij hebben een ander doel tot binnentreden. Hun doel is het opleggen van bestuursdwang om de kosten op de veroorzaker te verhalen. Dat is dus geen strafvorderlijk maar een bestuursrechtelijk doel. Het binnentreden van de toezichthouders is in de praktijk niet rechtmatig. Zij mogen panden alleen betreden voor dit doel met een machtiging die aan hen is afgegeven door de burgemeester, op grond van bevoegdheden uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (artikel 5.13).
Daarnaast besteedt de scriptie ook nog kort aandacht aan de informatie-uitwisseling op basis van de convenanten. Het onderzoek richtte zich daar niet op, maar tijdens de inventarisatie bleken er essentiële knelpunten te zijn.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool
PartnerPolitie Midden en West Brabant
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk